Hem
Compliance
Ansvarsfullt företagande
Om företaget
Produkter
Projektering och support
Infotek
Video
Nyheter
Easyswitch
Prefab Dokumentation
Referensprojekt
Kontakt
Sök
Logga in
10 juli 2018
Kompletta järnvägsbroar prefabriceras till Getingmidjan

På åtta veckor i stöten, tre somrar i rad, ska det mesta av moderniseringen av Getingmidjan hinnas med. För att klara den tajta tidsplanen kommer man prefabricera hela broar – varav en med åtta spårväxlar på.

I normala fall lägger man aldrig en spårväxel på en bro. På Norrströmsbron i Getingmidjan ska man ha åtta stycken. För att hinna med den tajta tidsplanen prefabriceras både växlar och bro.

Under åtta sommarveckor per år i tre efterföljande år är Sveriges mest trafikerade järnvägsknytpunkt stängd. Trafikverket passar på att renovera den så kallade Getingmidjan, sträckan från Stockholm Centralstation mot Stockholm Södra, där 16 spår går samman till två. Renoveringen underlättas av öppnandet av Citybanan i juli år 2017, vilken avlastar Getingmidjan och ger resenärer en alternativ väg att åka mellan de två stationerna.

Åtta växlar på en bro
Under år 2018 genomförs mindre arbeten, bland annat ombyggnation inne på Centralstationen med spårbyten. Men sommaren år 2020 kommer det att bli annorlunda. Då ska man byta ut hela Norrströmsbron, vilken går parallellt med Centralbron från Stockholm Centralstation och fram till Riddarholmen.

Getingmidjan, sträckan från Stockholm Centralstation mot Stockholm Södra, är stängd under åtta veckor denna sommar. Sträckan kommer även att vara stängd åtta sommarveckor under år 2019 och 2020, då man kommer att byta ut Söderströmsbron respektive Norrströmsbron.

– Arbetet på Getingmidjan är inget långt projekt, men det är fruktansvärt komplext. På bron ligger det idag sex spårväxlar och det ska bli åtta. Normalt sett lägger man aldrig spårväxlar på en bro eftersom broar rör på sig, samtidigt som det finns skarvar mellan brons olika sektioner, säger Paul Abrahamsson, teknikansvarig för spårsystem på Vossloh, och som är med i projektet Getingmidjan som teknikstöd för spår- och växelbyggnation.

Hel bro prefabriceras
På åtta veckor kommer man vara tvungen att hinna med att ta bort den gamla bron, sätta dit en ny samt att koppla in signalsystem, el och spår.

Det är ingen lång sträcka, men det är komplicerat med mycket pyssel för att få ihop allting.

– Eftersom det är så ont om tid så kommer hela bron att prefabriceras med spåret förmonterat. Växlarna tillverkas i våra prefabricerings-fabriker i Ystad och Örebro och sedan kommer vi skicka dem till en fabrik utomlands, där bron prefabriceras, så att de kan monteras på bron.

Ny teknik frikopplar växel från brorörelse
Den stora svårigheten med att prefabricera en bro med förmonterade växlar är att brobyggarna arbetar med en tolerans i sidled på en hel decimeter. I spåren mäts toleransen däremot i millimeter.

– Vi kommer därför använda vår befästningsmodell DFF300 som har justeringsmarginal i sid- och höjdled så att spåret går att fästa in även om bron inte blir helt rak.

Eftersom det är många växlar som ska placeras på bron så kommer någon av dem oundvikligt hamna rakt över en broskarv. För att växeln ska frikopplas från brosektionernas rörelser så håller Vossloh på att utveckla en ny produkt med en tvådirektionell glidyta som placeras under växeln, vilken kommer möjliggöra rörelser i både tvär- och längdriktning.

– Det är ingen lång sträcka, men det är komplicerat med mycket pyssel för att få ihop allting, säger Paul Abrahamsson.

Övergångszon med befästningar för första gången i Sverige
Det gäller även att ta hänsyn till spårets elasticitet i övergången från bron, där man använder ballastfria spår utan makadam, till fastland där man använder makadam. Förr tog man ingen hänsyn till elasticiteten och använde vanliga befästningar på spåret längs med bron, vilket gjorde spåret väldigt stumt. Vid övergången till fastland, där spåret ligger i makadam, får spåret abrupt en mycket högre elasticitet, vilket leder till problem med slitage på ballasten som i sin tur leder till onödigt underhåll.

– Om man istället konstruerar en övergångszon med befästningar i olika elasticitet så håller makadamen mycket bättre. Det blir första gången som man använder befästningssystemet till att utjämna elasticiteten på detta sätt i Sverige.

Paul Abrahamsson är teknikansvarig för spårsystem på Vossloh och hjälper projektet Getingmidjan med teknikstöd för spår- och växelbyggnation.

Tekniken kommer man att använda både på Norrströmsbron och på Söderströmsbron, där det totalt finns 15 övergångar som alla behöver dimensioneras individuellt. Att elasticiteten blir rätt är viktigt.

– Det handlar om en högtrafikerad bro nära bebyggelse. Om man inte stämmer av elasticiteten i befästningarna så kommer bron att väsnas onödigt mycket och störa dem som vistas i närheten.

Sommaren år 2019 kommer man även att prefabricera och byta ut Söderströmsbron – som Norrströmsbron byter namn till mellan Riddarholmen och Söder Mälarstrand. På denna bro ligger det dock inga spårväxlar och den är därmed inte lika komplicerad att bygga.

 
 
Fler nyheter
lll
Provided by Webforum