Hem
Compliance
Ansvarsfullt företagande
Om företaget
Produkter
Projektering och support
Infotek
Video
Nyheter
Easyswitch
Prefab Dokumentation
Referensprojekt
Kontakt
Sök
Logga in
31 mars 2016
Påskhelgen bjöd på sju nya spårväxlar

Fyra nya växlar i Tomteboda utanför Stockholm. Och tre nya i Stenkullen utanför Göteborg. Under påskhelgen arbetade Vossloh för högtryck med sin Kirowkran.


Arbetet vid Tomteboda flöt på utan problem.

För några veckor sedan var Vossloh på plats vid Tomteboda utanför Stockholm och la två växlar. Under långfredagen installerade man ytterligare fyra stycken på platsen. Dessa sex växlar ansluter mot Citybanan, en pendeltågstunnel under Stockholm som separerar pendeltågen från övrig tågtrafik och som ska stå klar under 2017.
Från Tomteboda och åt nordväst mot Spånga går det tre nya broar. Norrut ansluter fyra spår mot Solna, vilka leder upp till en platå vid Karolinska sjukhuset där spåren delar sig. Två av spåren går mot Stockholms centralstation och två går vidare ner till Citybanan.
– Med de sex nya växlarna har vi knutit ihop spåren från Tomteboda så att de funkar med Citybanan, säger Fredrik Johansson, projektledare för prefabrikation och logistik på Vossloh.

Snabb förflyttning

Arbetet vid Tomteboda flöt på utan problem från klockan tio under långfredagen fram till klockan tre på påskaftonens morgon.
Därefter flyttades Kirowkranen till västkusten och Stenkullens station, ett par mil öster om Göteborg. Där användes kranen under påskdagen till att installera tre växlar till två nylagda förbigångsspår för långa godståg, vilka ökar kapaciteten på banan.
De efterföljande projekten utanför Stockholm och Göteborg innebar att Vossloh fick ta till lösningar som man normalt inte använder.
– Citybanan slukade väldigt många järnvägsvagnar. Därför fick vi istället använda tio lastbilar till att leverera växlarna till Stenkullen, säger Fredrik Johansson.
En annan utmaning var att växlarna skulle läggas 16 meter från den plats där Kirowkranen stod på spåret.
– Det är precis vad vi klarar av, men vår del av installationen gick bra.
Arbetet vid Stenkullens station kommer att fortsätta under året – Vossloh har ytterligare fem växlar att installera på platsen.

Tre nya växlar installerades i Stenkullen till två nylagda förbigångsspår för långa godståg.
lll
Provided by Webforum