Hem
Compliance
Ansvarsfullt företagande
Om företaget
Produkter
Projektering och support
Konstruktionskompetens
Projektering
Rådgivning, idélåda
Infotek
Referensprojekt
Kontakt
Sök
Logga in


Konstruktionskompetens

Vossloh Nordic Switch Systems AB:s tillgängliga konstruktionskompetens finns representerad i Sverige, Frankrike och Luxemburg. Då vår koncern är internationell sker all utländsk kommunikation på engelska som är vårt koncernspråk.

I Sverige arbetar våra konstruktörer vid våra två fabriker i nära anslutning till såväl våra kunder som den egna tillverkningen.
                                   
I Örebro arbetar en av våra konstruktörer med att ta fram utläggningsritningar, montageritningar och leveransspecifikationer vid leverans av prefabricerade växlar.

Detta ger utomordentligt goda möjligheter att kontinuerligt följa         montage av standardväxlar, specialväxlar eller provmontage av prototyper.


Följande lista beskriver den samlade konstruktionskompetensen:

Antal Placering Beskrivning Språk CAD-utrustning
8 Vossloh Nordic Switch Systems, Ystad Konstruktörer med väldigt stor erfarenhet av nordiska förhållanden, här finns även kompetens inom områden kvalitet, miljö, produktion och logistik Svenska, engelska, (tyska) Solid Works (3D)
Mr CAD (2D)
AutoCAD (2D)
35 Vossloh Cogifer SA i Reichshoffen Frankrike (vignol- och gatuväxlar, dilatationsanordningar)
KIHN i Rumlange Luxemburg (gatuväxlar)
Tekniker med väldigt stora konstruktions-erfarenheter för såväl den nordiska marknaden som internationellt. Engelska, franska, tyska Pro-Engineer (3D) samt ME10 (2D).

Ett stort arbete har påbörjats inom koncernen med att konstruera i 3D. Avancerad programvara används både inom vårt moderbolag (Pro Engineer) som inom den svenska enheten (Solid Works).

Valet av programvara görs alltid på kundens villkor, dvs. att våra konstruktörer alltid använder den programvaran som gör det lättast att kommunicera och dela filer med de nära kunderna.

Fördelarna med att konstruera i 3D är många, bl.a. möjligheten att redan i konstruktionsfasen se att hopmonterade eller intilliggande komponenter inte kolliderar samt möjligheten att enklare framställa ett mer lättöverskådligt ritningsunderlag.

Kontaktperson
Teknikchef: Anders Ahlquist, förnamn.efternamn@vossloh.com
Konstruktionschef: Linus Nilsson förnamn.efternamn@vossloh.com
lll
Provided by Webforum