Hem
Compliance
Ansvarsfullt företagande
Om företaget
Produkter
Spårväxlar
Järnväg
Light Rail
Industri och hamnar
Spårmaterial
Växelkomponenter
Kranspår
Slipers
Smörjapparater
Räl
Signalmaterial
Växeldriv
Växelvärme
Övervakningssystem
Verktyg och maskiner
Projektering och support
Infotek
Referensprojekt
Kontakt
Sök
Logga in


Växelvärme

Vintertid kan snö och is orsaka driftstörningar i spårväxlar. Det kommer dels som nederbörd och dels nedfallande från fordon som passerar. Färska utredningar visar sambandet mellan nederbörd av snö (mm) och dess effekter i form av tågförseningar (h).

Ett sätt att minska dessa störningar i spårväxlarna, och därmed öka kapacitetsutnyttjande av hela spåranläggningen, kan vara att montera in växelvärme. Detta är en förebyggande åtgärd som kan reducera dessa störningar, gärna ihop med snöskydd i någon form.


Vad kan vi göra för dig?
Vi levererar växelvärmesatser enligt kundens önskemål och anvisningar, antingen som löst material eller förmonterat på en prefabricerad växel till en överenskommen nivå. Kontakta oss gärna om detta.

Pågående utveckling
Just nu medverkar vi i ett utvecklingsprojekt för växelvärme där Trafikverket, Swedesafe och Vossloh genomför ett fälttest av ett helt nytt växelvärmesystem. Syftet med det nya växelvärmesystemet är att avsevärt reducera energibehovet för växelvärmen med bibehållen driftsäkerhet för spårväxeln. 

Kontaktperson
Hans Green, förnamn.efternamn@vossloh.com
lll
Provided by Webforum