Hem
Compliance
Ansvarsfullt företagande
Om företaget
Produkter
Spårväxlar
Järnväg
Höghastighetsväxlar
Höga axellaster
Kompletta växlar
Light Rail
Industri och hamnar
Spårmaterial
Växelkomponenter
Kranspår
Slipers
Smörjapparater
Räl
Signalmaterial
Verktyg och maskiner
Projektering och support
Infotek
Referensprojekt
Kontakt
Sök
Logga in


Kompletta växlar

Som störst leverantör av spårväxlar inom Norden erbjuder Vossloh Nordic Switch Systems leveranser av kompletta, modulärt konstruerade och fabriksbyggda spårväxlar. Spårväxeln levereras helt färdig någon timme före installation. Ett framtidsorienterat koncept utvecklat i nära samarbete med infrastrukturförvaltarna och spårentreprenörerna. Effektiviteten ska nå ett optimum inom en rad områden som tillgänglighet, kvalitetssäkring på både material och dokumentation, totalekonomi, miljötänkande och inte minst teknisk standard.

I drygt femton år har vi levererat över 1000 kompletta växlar till SL, Trafikverket och Jernbaneverket från våra svenska fabriker. På senare år har takten ökat med en årlig volym på cirka 300 enheter, vilket gör Vossloh Nordic Switch Systems till världens största leverantör av kompletta växlar.

Konceptets omedelbara fördel är att spårväxeln levereras som ett komplett fungerande system ”just in time” med minsta möjliga driftstörning. Spårväxelleveransen består av kompletta fabriksbyggda växelmoduler inklusive alla tekniska system som överhuvudtaget går att montera på fabrik. En annan betydande fördel är konceptets oslagbara kostnadseffektivitet förutsatt att faktorer som tillgänglighet till en störningsfri bana och kvaliteten på utfört arbete tas med i beräkningarna! Effektiviteten blir ännu högre om omhändertagandet av gamla växlar integreras i leveransprocessen. Detta innebär att äldre växlar som tas ur spår returneras till fabriken i samband med leveransen av nya växlar.

Konceptet bygger på enkla och logistiska principer: ett optimalt kompetens- och resursutnyttjande, inga onödiga gränssnitt eller överlämnande, ett totalt ansvar från konstruktion till driftsättning och en tydlig process som lätt kan integreras i kundens långsiktiga sortiments- och förvaltningsstrategier.

Vi äger idag en egen vagnflotta som består av specialtransportvagnar, vilka används i reguljär godstrafik eller körs som specialtåg till "gropen", i kundens val. På mindre än en halvtimme efter leverans kan växeln vara färdig att lossa. Lossningen kan göras med mobilkran eller spårgående kran. Vi erbjuder dessutom kostnadsfri support vid leverans- och installationsplanering.
 
Fördelar:

Tillgängligheten ökar markant
Genom att hantera växelbyten rationellt minskar behov av arbetstid i spår. Driftstoppen blir så korta att byten inte längre behöver planeras under helgernas långa dispositionstider. Denna aspekt får en allt större betydelse i dagens hårt belstade och mycket ofta enkelspåriga bannät.
Maskiner och arbetskraft kan utnyttjas jämnare, vilket skapar oanade ekonomiska fördelar.

Ansvarsfullt miljötänkande
Växelbyggnation innehåller flera miljökänsliga moment såsom hantering, lagring och bearbetning av kreosotimpregnerade slipers, buller, avgaser, grovt avfall (störning för kringboende). Alla dessa minskar avsevärt när det tidskrävande montagearbete görs på ändamålsenliga fabrikslokaler.

Högre teknisk nivå på spårväxlar
Alla levererade växlar fabriksmonteras under kontrollerade förhållanden. Allt montage utförs enligt kundernas specifika krav. Dessa är mycket svåra att uppfylla vid platsbyggnation. Spårväxlarna monteras av mycket erfarna växelbyggare. Alla viktiga funktioner hos växeln testas före leverans. Alla nödvändiga kontroller och justeringar genomförs på fabrik före leverans (växelvärme, växeldriv, kontrollanordningar, osv.).

En tydligare kostnadsbild vid växelbyten
Spårväxlarna levereras som kompletta system. Leveransen innehåller i princip allt nödvändigt spårmaterial som en entreprenör skall installera och kan även inkludera hämtning av allt gammalt spårmaterial, hantering av miljöfarligt avfall, återvinning eller renovering av det äldre materialet. Gränssnitten med entreprenadarbetet vid växelbyten blir tydligare. 

Fältbesök och kostnadsfri support 
En komplett växel är mer än ett artikelnummer, det kan närmare betraktas som en funktionsleverans. Därför besöker vi gärna den tilltänkta installationsplatsen inför en eventuell beställning. På så sätt lämnas inget åt slumpen och växeln kan konfigureras för att på bästa sätt fungera i sin nya omgivning. Dessa besök ses som ett sätt att minimera felen och förbättra våra produkter. De är alltid kostnadsfria.

Integrerad dokumentation
Dokumentationen integreras i hela processen. Samverkan mellan alla aktörer från tidigt planeringsstadium till slutbesiktning optimerar gränssnitten med projektörer och entreprenörer. Ledtiderna kortas ned och lösningarna blir ofta både smartare och billigare. Vossloh Nordics dokumentation anpassas för att gälla som tillverkningsunderlag, bygghandling och förvaltningsdata.

Kompletta spårväxlar monterade och testade på fabrik Klicka här för större bild

 Kompletta växlar.pdf (2.59 MB)
Fler produktblad hittar ni i Infoteket »

Kontaktpersoner
Hans Green, förnamn.efternamn@vossloh.com 
lll
Provided by Webforum