Hem
Compliance
Ansvarsfullt företagande
Om företaget
Organisation
Ansvarsfullt ägande
ABC
Produktionsorganisation
Möt våra medarbetare
Historik
Legal information
Lediga tjänster
Produkter
Projektering och support
Infotek
Referensprojekt
Kontakt
Sök
Logga in


ABC

Vossloh Nordic Switch Systems har påbörjat en omfattande förändringsprocess inspirerat av ”Lean-konceptet”. Konceptet innefattar både produktion och administration och kallas internt för ”A Better Company” eller ABC™.

Målen med ABC:
• Att kunna möta efterfrågan på ökade volymer
• Stärkt konkurrenskraft, ökat kundfokus
• Effektivare i allt, vilket leder till kortare ledtider
• Eviga förbättringar
• Fokusering på värdeskapande processer
• Ändra attityder och skapa nytänkande
• Ökad flexibilitet och kvalitetssäkring

För att säkra att hela värdekedjan lever och förbättras så identifierar och genomför vi förbättringar löpande inom alla område samt följer upp utfall och erfarenheter på ett strukturerat sätt genom ett organisatoriskt anpassat ansvarstagande och tydlighet.


Kontaktperson:
ABC-manager Fredrik Andersson, förnamn.efternamn@vossloh.com

lll
Provided by Webforum