Hem
Ansvarsfullt företagande
Om företaget
Organisation
Forskning och utveckling
Möt våra medarbetare
Historik
Kunder och referenser
Legal information
Produkter
Projektering och support
Infotek
Referensprojekt
Länkar
Kontakt
Sök
Logga in


Forskning och utveckling


Vossloh Nordic Switch Systems arbetar med ett flertal utvecklingsprojekt i såväl Norden som Europa.
Genom ett tätt samarbete med infrastrukturförvaltare, svenska och utländska universitet och högskolor samt leverantörer undersöker vi ständigt nya möjligheter. Några exempel på aktuella järnvägsprojekt vi medverkar i är InfraSweden2030, Capacity4Rail, In2Rail samt Shift2Rail.

Förutom de projekt som Vossloh Nordic Switch Systems medverkar i bedrivs även utvecklingsprojekt inom andra delar av Vossloh- koncernen. Detta sker främst vid våra avdelningar för Forskning och Utveckling i Tyskland och Frankrike. Då Vossloh är en koncern med hela världen som arbetsområde finns här en mycket stor kompetens inom ett brett område med olika typer av spårsystem och applikationer. Genom ett kontinuerligt informationsutbyte inom Vossloh-koncernen säkerställs att vi ständigt är uppdaterade på vad som sker inom produktutvecklingsområdet. Se även vossloh-fastening-systems och vossloh-cogifer.

Vi har även medverkat i framtagningen av en strategisk innovationsagenda om hur Sverige ska uppnå robusta och tillförlitliga transportsystem. Detta är gjort inom ramen för Vinnovas, Sveriges innovationsmyndighets, verksamhet.

En treårsplan har framarbetats och den skandinaviska enheten ansvarar för en betydande del av
utvecklingsprojekten. I fokus för vårt utvecklingsarbete sätter vi alltid våra kunders nuvarande och kommande behov.

Exempel på studier/utvecklingsområden:
• FEM-analyser av komponenter
• Utmattningsprover
• Optimering av hjul/rälkontakt
• Profilering i korsningars överrullningsområde
• Utformning av högteknologiska växlar för bullerreducering eller höghastighetstrafik.
• RAMS-analyser
• Förbättrad underhållsmässighet
• LCC
• Driftövervakning
• Vintertålighet


Antal anställda inom forskning och utveckling (utöver konstruktionsresurser).
Vossloh Nordic Switch Systems: Motsvarande två ingenjörer på heltid
Vossloh Cogifer S.A.: Motsvarande 7 ingenjörer på heltid
Vossloh Signalling: Motsvarnade 4 ingenjörer på heltid
Vossloh Fastening: Motsvarande 6 ingenjörer på heltid

lll
Provided by Webforum