Hem
Compliance
Ansvarsfullt företagande
Om företaget
Produkter
Spårväxlar
Järnväg
Light Rail
Industri och hamnar
Spårmaterial
Växelkomponenter
Kranspår
Slipers
Smörjapparater
Räl
Signalmaterial
Växeldriv
Växelvärme
Övervakningssystem
Verktyg och maskiner
Projektering och support
Infotek
Referensprojekt
Kontakt
Sök
Logga in


Övervakningssystem

Traditionellt baseras vilka serviceåtgärder som ska utföras i spårväxeln endera som direkt felavhjälpande eller som resultatet av en manuell värdering av ett manuellt uppmätt mätresultat. I första fallet har vi troligtvis redan fått en störning som orsakat tågförsening. I det andra fallet används ofta gamla mätmetoder och mått, generaliserade för att gälla oavsett var och vilken trafik som gäller för det specifika fallet, för att basera vad som behöver göras. Det verkliga behovet kan vara något helt annat. Det krävs dels att någon åker på plats och fysiskt kontrollerar det tekniska tillståndet, dels att resultatet från mätningen måste analyseras för att sedan resultera i ett beslut om åtgärd eller fortsatt drift under en viss tid innan nästa besiktning.

Principen med ett driftövervakningssystem att tekniska gränsvärden/funktionsparametrar, identifieras, exempelvis effektbehov för växeldriv eller andra mätvärden, därefter övervakas dessa genom att mätvärden avläses och analyseras. Genom detta vet man såväl spårväxelns tekniska kondition i själva avläsningsögonblicket som att dess kondition även kan prognostiseras. När spårväxeln nått gränsvärden, eller vid stora förändringar, kan resurser sättas in innan det hinner leda till en störning.

Den automatiska driftövervakningen ligger därför alltid steget före den manuella besiktningen och dess efterföljande analys om eventuella åtgärder. 

 Övervakningssystem.pdf (527.71 kB)

Kontaktperson
Hans Green, förnamn.efternamn@vossloh.com
lll
Provided by Webforum