Hem
Compliance
Ansvarsfullt företagande
Om företaget
Produkter
Spårväxlar
Järnväg
Light Rail
Industri och hamnar
Spårmaterial
Växelkomponenter
Kranspår
Slipers
Smörjapparater
Räl
Signalmaterial
Verktyg och maskiner
Projektering och support
Infotek
Referensprojekt
Kontakt
Sök
Logga in


Smörjapparater

Vossloh Nordic Switch Systems är stolta att presenterar rälssmörjningsutrustningen CLICOMATIC. Eftersom andra rälssmörjningsmetoder inte visade sig vara tillräckligt effektiva beslöt sig Vossloh Nordic för att framställa en helt ny rälssmörjningsutrustning. Resultatet av denna utveckling är CLICOMATIC. Vossloh Nordic har lång erfarenhet av järnvägsbranschen och med denna kunskap har man skapat en rälssmörjningsutrustning som uppfyller branschens alla kravspecifikationer. Vi erbjuder våra kunder skräddarsydda lösningar allt utifrån era krav och önskemål.

CLICOMATIC finns i dagsläget med två olika typer av drivmedel, gas och el. CLICOMATIC LP har fördelen att man kan placera utrustningen på valfri lokalisation då den inte kräver någon som helst anslutning, medan Clicomatic EC är fördelaktig då man har tillgång till el eftersom den på så sätt inte kräver något underhåll i form av påfyllning av drivmedel. Utvecklingen av CLICOMATIC sker kontinuerligt och vi kan inom kort också erbjuda våra kunder en soldriven smörjapparat som är utrustad med solpaneler.

Alla utrustningarna förutom CLICOMATIC Gatu är utformade så att man inte ska behöva borra eller göra andra ingrepp på rälsen. Dessutom är utrustningen både miljö– och kostnadseffektiv eftersom den endast förbrukar den mängd smörjmedel som är nödvändigt för att smörja rälen på ett effektivt tillvägagångssätt. Utrustningarna är anpassade så att man kan använda sig av miljövänliga fetter vilket eliminerar miljöpåverkan ytterliggare.

CLICOMATIC Gatu (SLE) är en specialanpassad version av CLICOMATIC LP och EC är väldigt uppskattad av våra kunder. Eftersom slitaget på gaturäl och hjulfläns vid spårvägar och tunnelbanor är utbrett är CLICOMATIC Gatu en effektiv investering som förlänger livslängden på räl och hjul avsevärt. Dessutom minimeras oljud och buller som uppstår från spårväg eller tunnelbanor. Det finns många valmöjligheter vid monteringen av CLICOMATIC Gatu allt utifrån typ av drivmedel och önskad smörjning.

  Med effektiv rälsmörjning, kan man praktiskt taget eliminera slitage i kurvor med en radie större än 400 m. I kurvor där radien är mindre än 400 m kan man starkt minska slitaget.

Även på järnvägsstationer är det viktigt att använda sig av rälsmörjning. Genom att smörja växeltunga och stödräl förlänger man livslängden radikalt.

Resultatet av en undersökning Trafikverket gjort angående CLICOMATIC, visade det sig att man minskat slitagen i kurvor med 98 %. Det visade sig även att man minskade slitagen på hjulflänsen med 50 %.

 Clicomatic.pdf (1.24 MB)
Fler produktblad hittar du i Infoteket »

Kontaktperson
Linus Nilsson, förnamn.efternamn@vossloh.com
lll
Provided by Webforum