Hem
Compliance
Ansvarsfullt företagande
Om företaget
Produkter
Spårväxlar
Järnväg
Light Rail
Spårväg
Tunnelbana
Industri och hamnar
Spårmaterial
Växelkomponenter
Kranspår
Slipers
Smörjapparater
Räl
Signalmaterial
Verktyg och maskiner
Projektering och support
Infotek
Referensprojekt
Kontakt
Sök
Logga in


Spårväg

I Norden finns det spårvägar i Bergen, Göteborg, Helsingfors, Norrköping, Oslo, Stockholm och
Trondheim. Nybyggda banor kallas ofta för snabbspårvägar eftersom de trafikeras på egen banvall i
större utsträckning än föregångarna. Just snabbspårvägar tros ha en lysande framtid framför sig. De
utgör en del av den moderna staden och är uppskattad av både invånare och näringsliv. En snabbspårväg
är förhållandevis lätt att bygga. Dess kapacitet ligger långt över bussens.

Vossloh Nordic erbjuder ett brett sortiment av produkter och kompletta systemlösningar, enligt kundens
önskemål:

-    Alla spårvidder (891, 1000, 1435)

-    Alla materialkvaliteter (stålsorter 700, 900, Hardox, Fora, Dilidur, Cogidur, manganstål).

-     Spår och växlar av vignolräl (från R=25 till R=760) på trä-, betongslipers eller som delar i ett
      ballastfritt system.

-     Spår och växlar av gaturäl (från R=17 till R=200) till alla typer av underbyggnad och gatubeläggning.

-     Spår och växlar tillverkade av låga rälsprofiler.

-     Trä- och betongslipers (för ingjutning eller till ballastspår).

-     Befästingssystem.

-     Växeldriv, låsta och uppkörningsbara för gaturäls- och vignolväxlar.

-     Manuella omläggningsanordningar.

-     Stoppbockar.

-     Smörjapparater.

-     Vibrations- och bullerdämpande system.

-     Speciallösningar till depåer och serviceanläggningar.

-     Projekterings-, beställar- och underhållsstöd och teknisk support.

I regel erbjuder vi standardlösningar då dessa blir billigare i drift. Förutsättningarna i stadsmiljö kan dock
kräva användning av skräddarsydda lösningar. Vår konstruktionsavdelning med 9 konstruktörer på heltid placerade i Sverige besitter all nödvändig kompetens för att lösa alla problem och trafiksituationer med
hänsyn till nordiska klimatförhållande. Till de högteknologiska projekten förfogar vi dessutom över
expertisen från våra syster- och moderbolag med några av de främsta experterna inom området.
Exempelvis är våra erfarenheter från projekten i franska Bordeaux och Nice som båda innehåller kontaktledningsfria sektioner en viktig tillgång. Koncernens referenslista tillhör de längre och mest
representiva i världen. Ett axplock ur denna hittar ni mot slutet av broschyren.

 Light Rail.pdf (759.87 kB)

Fler produktblad hittar ni i Infoteket »

Kontaktperson
Hans Green, förnamn.efternamn@vossloh-cogifer.com

 

lll
Provided by Webforum