Hem
Compliance
Ansvarsfullt företagande
Om företaget
Produkter
Spårväxlar
Järnväg
Light Rail
Spårväg
Tunnelbana
Industri och hamnar
Spårmaterial
Växelkomponenter
Kranspår
Slipers
Smörjapparater
Räl
Signalmaterial
Verktyg och maskiner
Projektering och support
Infotek
Referensprojekt
Kontakt
Sök
Logga in


Tunnelbanor

I Norden finns det tunnelbanenät i Helsingfors, Köpenhamn, Oslo och Stockholm. Dess infrastruktur är mer lik den klassiska järnvägen men fokus sätts oftare på vibrations- och bullerdämpande lösningar. Även trafikintensiteten är att beakta vid dimensionering av såväl signaltekniska som bantekniska system. Frekvenser mellan en och två minuter är regel på städernas mest centrala delsträckor.

Till dessa erbjuder vi anpassade spårväxlar som kan förses med korsningar med rörlig spets för att minska oljudet. Vi har även ett brett sortiment av växeldriv och övervakningssystem som möjliggör den täta trafiken utan att minska den vitala underhållsmässigheten. Sist men inte minst finns vi alltid nära våra uppdragsgivare. Våra produkter konstrueras för att klara Nordens hårdare klimatförhållande och våra ingenjörer talar samma språk som våra uppdragsgivare. De står alltid till tjänst både när det gäller att ge teknisk support eller ta del av den för oss så viktiga erfarenhetsåterföringen.

Vossloh Nordic erbjuder ett brett sortiment av enstaka produkter samt kompletta systemlösningar, allt efter kundens val. Dessa anpassas ofta till den valda typen av strömförsörjning eftersom användningen av så kallade strömskenor är relativt utbredd:

-     Spår och växlar av vignolräl (från R=25 till R=760) på trä- betongslipers eller som delar i ett
       ballastfritt system.

-     Trä- och betongslipers samt ballastfria spårsystem.

-     Elastiska befästningssystem.

-     Växeldriv, låsta och uppkörningsbara till tunganordningar och korsningar med rörlig spets.

-     Stoppbockar.

-     Smörjapparater.

-     Speciallösningar till depåer och serviceanläggningar.

-     Vibrations- och bullerdämpande system.

-     Projekterings-, beställar- och underhållsstöd samt teknisk support.

Vossloh Nordic är en lokal leverantör med högsta möjliga kompetens inom den "lätta" spårtrafiken. Till detta kommer den globala expertisen och erfarenheterna från systerbolaget KIHN i Luxemburg (världsledande leverantör av spårsystem till spårvägar), Vossloh Cogifer Signal och moderbolaget Vossloh Cogifer i Frankrike. Tillsammans erbjuder vi system- och funktionslösningar inklusive framtagning av konstruktions-, projekterings- och bygghandlingar. På sätt underlättas det nödvändiga byggandet av nya lätta spår och genomförandet av projekten blir både snabbare och billigare. Med samverkan och kompetens bidrar vi till en högkvalitativ kollektivtrafik och en miljömässigt hållbar samhällsutbyggnad. 

 Light Rail.pdf (759.87 kB)

Fler produktblad hittar ni i Infoteket »

Kontaktperson
Bertrand Gryspeert, förnamn.efternamn@vossloh-cogifer.com

lll
Provided by Webforum