Hem
Compliance
Ansvarsfullt företagande
Om företaget
Organisation
Möt våra medarbetare
Historik
Legal information
Lediga tjänster
Produkter
Projektering och support
Infotek
Referensprojekt
Kontakt
Sök
Logga in

Fredrik arbetar med att ständigt förbättra produktionen

Omedvetet blev Fredrik Andersson skolad inom Lean av en japansk chef. Nu leder och strömlinjeformar han Vosslohs fabrik i Ystad där produktionsledtiden minskat med 1 500 procent.

Fredrik Andersson, produktionschef

Fredrik Andersson, produktionschef.

Kort om Fredrik Andersson

Anställd på Vossloh: Sedan år 2008.

Utbildning:
Högskoleingenjör maskinteknik.

En dag på jobbet: Planering av dagen, daglig uppföljning i produktionen och möte om kommande projekt under förmiddagen. Administrativa uppgifter och prioritering av morgondagen under eftermiddagen.

Allt började med ett telefonsamtal till en gammal kompis på Vossloh. Vi behöver en tekniker i Ystad, berättade kompisen. Det passade Fredrik Andersson perfekt eftersom han och hans fru fått barn och de beslutat sig för att flytta från Oskarshamn och tillbaka till familj och vänner i Skåne, där de båda kommer ifrån.

När Fredrik Andersson fick tjänsten på Vossloh så var det en stor lättnad eftersom familjens försörjning säkrades och flytten blev möjlig. Men det var inte bara praktiska skäl som lockade honom till företaget. Fredrik Andersson tyckte också att det var en spännande möjlighet.

– Jag kände att Vossloh är ett företag med stor potential. Samtidigt så har jag har ett stort miljöintresse och att arbeta med järnvägen kändes rätt för mig.

Förändringar håller honom kvar

När han började på Vossloh så tänkte han att tre år är lagom att vara på en arbetsplats. Men idag har han varit på bolaget i tio år.

– Det beror delvis på att jag har haft möjlighet att byta position och arbetsuppgifter inom företaget, säger han om varför det planerade bytet av arbetsplats aldrig blivit av.

Hans första tjänst på Vossloh år 2008 var som produktionstekniker. Efter ett par år blev han flödesledare, där han var operativt ansvarig för produktionen av tunganordningshalvor. Två år senare gick han tillbaka till produktionsteknik igen, sedan blev han Lean-koordinator år 2014 och ytterligare fyra år senare blev positionen som produktionschef i Ystad ledig – en tjänst han blev erbjuden och tackade ja till.

”Genom att tänka i logiska flöden så säkerställer vi att vi når de mål vi vill.”

Omedvetet skolad av japansk chef

Både arbetet som Lean-koordinator och som produktionschef handlar till stora delar om att optimera flöden. I retroperspektiv så inser Fredrik Andersson att på många sätt och vis så har hela hans yrkesliv handlat om just optimerade flöden.

Som produktionstekniker arbetar man med produktions- och flödesförbättringar, så att man kan producera effektivare, säkrare och med bättre kvalitet. När han jobbade i Oskarshamn med produktionsteknik hos en underleverantör till bildindustrin så hade han en japansk chef. Han förstod det inte då, men det var en bra grogrund för en framtida Lean-koordinator och produktionschef.

– Allt han sa och gjorde var baserat på Lean-metodik. Så jag blev omedvetet skolad i Lean där.

De principiella tankegångarna för Lean

1. Förstå vad kunden värdesätter med produkten eller tjänsten.

2. Eliminera det som inte skapar värde, såsom kvalitetsbrist och långa väntetider.

3. Jobba med perfektion – fortsätt utveckla värdeflödet.

Förbättrar genom aktiviteter

Efter att ha arbetat som Lean-koordinator i fyra år med att genomföra förbättringar i hela företaget så kände Fredrik Andersson att han gärna ville använda sina Lean-kunskaper till att utveckla produktion och lagerhållning på en konkret operativ nivå. Som produktionschef har han bland annat hand om att så snabbt som möjligt få in en ny maskin i produktionen, men även att utveckla arbetet så att man klarar av en kommande volymökning i produktionen. I detta arbetet har han stor nytta av sin Lean-bakgrund.

– Genom att använda Lean-metodiken och tänka i logiska flöden så säkerställer vi att vi når de mål vi vill.

Från 45 till tre dagars ledtid

Mödan som Vossloh och Fredrik Andersson har lagt ner på Lean-arbete sedan år 2008 har verkligen gjort skillnad för produktionen. För några år sedan var svarstiderna långa, exempelvis för att skicka orderbekräftelser till kunder. Nu arbetar de ”slöserifritt”, som de kallar det, och har fått ner svarstiderna på orderbekräftelser till under tre dagar. En ännu mer dramatisk förändring är produktionstiden i fabriken i Ystad. Tidigare var den 45 dagar. Nu ligger den på tre. Samtidigt har leveransprecisionen, med leveranser exakt i rätt tid, ökat från 83 procent år 2008 till över 95 procent.

– Det är en helt annan verksamhet idag än vad det var när vi satte igång. En stor anledning till det är att vi arbetar med ständiga förbättringar.

Tre frågor till Fredrik Andersson

1. Vad är det som är mest givande med ditt jobb?
– Det finns många saker som går att förbättra. Att hitta dessa och se till att förändringarna verkligen genomförs är en stor tillfredsställelse.

2. Om en vän ber dig att beskriva Vossloh som arbetsplats, vad säger du då?
– Då skulle jag säga att det är en bra arbetsgivare med ett bra ledarskap och trevliga kollegor på en arbetsplats i en framtidsbransch där det finns framtidstro. Att det är ett företag med hög förändringstakt, ett transparant informationsflöde och korta beslutsvägar där man får vara delaktig.

3. Vad är din bild av Vossloh som produkt- och tjänsteleverantör?
– Jag ser Vossloh som ett starkt varumärke. Gemene man vet kanske inte vad det är för ett bolag, men inom branschen så är det ett starkt varumärke.

Tre egenskaper som behövs för en produktionschef på Vossloh enligt Fredrik Andersson

1. Flexibel – för att kunna prioritera och planera om.

2. Analytisk förmåga – så att man kan hitta mönster för att förbättra arbetsflödet.

3. Involverande – hålla fokus på laget så att alla är med i förändringsarbetet.

 
 
Fler medarbetare
lll
Provided by Webforum