Hem
Compliance
Ansvarsfullt företagande
Om företaget
Produkter
Projektering och support
Infotek
Referensprojekt
Kontakt
Sök
Logga in

Pekskärmar styr spårväxlar på Hässleholmsdepån

Ett Sverigeunikt ruttsystem som styrs via pekskärmar och växelvärme som styrs av väderprognoser. Med toppmodern utrustning ska nya Hässleholmsdepån råda bot på trängseln ombord på Öresundstågen.

Skånetrafiken bygger en ny underhållsdepå för tåg i Kärråkra, direkt norr om bangården i Hässleholm.

Skånetrafiken bygger en ny underhållsdepå för tåg i Kärråkra, direkt norr om bangården i Hässleholm.

Under många år har reparationer och underhåll av Öresundstågen skötts i Helgoland i Köpenhamn. Anläggen där är gammal och har en begränsad kapacitet, vilket fått till följd att många tågsätt stått stilla i servicekö. Det har i sin tur orsakat fordonsbrist ute på banan, vilket har lett till kortare tågsätt och trängsel i rusningstrafiken.

Genom att använda väderprognoser kan växelvärmen styras än mer effektivt. Det ger en beräknad energibesparing på 30 procent.

Genom att bygga den nya toppmoderna Hässleholmsdepån i Kärråkra, direkt norr om bangården i Hässleholm, optimeras logistiken för Öresundstågen och kapaciteten blir högre. Samtidigt satsar man på ny teknik, exempelvis för hjulaxelbyten, som ökar kvaliteten på underhållsarbetet samtidigt som servicetiden minimeras. Allt detta gör att man hinner reparera tågen i tid så att fler tågsätt kan vara i trafik.

Installation av unikt styrsystem

För att kunna köra in tågen till depåns tio verkstadsplatser, de sex spåren vid städplattformarna eller de sex uppställningsspåren så behövs det en och annan spårväxel. 37 stycken, närmare bestämt.

Hässleholmsdepån består av en verkstadshall med tio verkstadsplatser och kontor, 36 spårplatser för uppställning och städning av tågen, svarvhall för hjulssvarvning samt en kombihall för avisning, klottersanering, sanering efter viltolyckor, underhåll och tvätt. I depån ligger tio kilometer räls och 37 stycken spårväxlar.

För att underlätta omläggningen av alla dessa växlar har Vossloh, förutom växlarna, även levererat bland annat ett ruttsystem kallat MYA – Modular Yard Automation. Systemet är framtaget av Vossloh i USA och används nu för första gången någonsin i Sverige.

– Egentligen avsåg vårt åtagande endast materialleverans, men slutmonteringen av MYA-systemet sköttes av två Vossloh-kollegor från USA. Sedan hade vi en utbildning för depåns kommande förare i systemet, säger Andreas Johansson, projektledare för leveransen till Hässleholmsdepån på Vossloh.

Automatisk omläggning av rutt in till depån

Installationen av MYA-systemet i Hässleholmsdepån består av fyra användarvänliga digitala manövertavlor med pekskärm, vilka illustrerar vars ett område. När ett tåg är på väg in i depån öppnar föraren sitt fönster och når på så sätt manövertavlan som sitter på cirka 2,5 meters höjd. När föraren trycker på symbolen för destinationen, exempelvis spår 11, så styr manövertavlan de berörda växlarna med hjälp av trådlös kommunikation, så att de automatiskt lägger om till rätt rutt. På så sätt slipper föraren att stanna och lägga om varje enskild växel för sig.

Av säkerhetsskäl används systemet i Hässleholmsdepån endast där det finns fri sikt, och endast på väg in i depån. De första och sista växlarna i depån styrs därför individuellt. Men Systemet är utbyggningsbart och kan utrustas med säkerhetsfunktionalitet, om så önskas.

– Exempelvis kan RFID (Radio-frequency identification) användas så att systemet vet var ett tåg befinner sig och förhindra att växlar läggs om. Alternativet att ha signalreglerade växlar skulle kräva ett ställverk och det hade medfört avsevärt högre kostnader.


Andreas Johansson, projektledare för leveransen till Hässleholmsdepån på Vossloh, fäller ner en manövertavla till Vosslohs ruttsystem MYA.
Driv på betongslipers

Utöver växlar och ruttsystem har Vossloh levererat växeldriv och växelvärme.

– För att underlätta framtida underhåll så har vi använt samma, eller liknande, produkter som används av Trafikverket eller som är vanliga i andra svenska depåer.

Växeldriven som levererats är den uppkörningsbara modellen BS-80, som levererades med styrskåp och stolpar med tryckknappar för växelomläggning. BS-80 är vanlig i svenska depåer. Men driven på Hässleholmsdepån skiljer sig trots det lite från mängden – alla utom fem ligger inte på träslipers, utan på betongslipers från Vossloh.

Växelvärme som styrs av väderprognoser

Växelvärmen i anläggningen är från samma leverantör som Trafikverket använder som huvudleverantör. Vossloh levererade fyra olika utföranden av växelvärme, med tillhörande sju styrskåp – varav en är master som styr de övriga skåpen. Masterskåpet är dessutom utrustat med en väderstation, och det är kopplat till rälstemperaturgivare. Eftersom växelvärme drar mycket energi är detta till stor fördel.

Växelvärmen styrs av en lokal värderstation och rältemperaturgivare – samt via molnet av väderprognoser.

– Växelvärme är, näst efter kontaktledningen, det system som kräver absolut mest ström. Systemet ska bara vara igång när det behövs, annars eldar man för kråkorna. Med väderstationen och rälstemperaturgivare sätts värmen igång vid behov, så att man undviker att slösa med energi.

Via en molnlösning är systemet dessutom uppkopplat mot en vädertjänst.

– Genom att använda väderprognoser som komplement till lokalt uppmätta värden kan växelvärmen styras än mer effektivt och verkligen vara igång när det behövs. Att använda vädertjänsterna ger en beräknad energibesparing på 30 procent, säger Andreas Johansson.

Vossloh levererade växlarna till Hässleholmsdepån under hösten 2018, ruttsystem och styrning av växelvärme levererades i början av 2019 och reservdelar i slutet av 2019. Anläggningen öppnar i december 2020.

Leverans av växlar och tillbehör till Hässleholmsdepån


Uppdrag
Leverans och installation av:

  • En kryssväxel (KRYSSVX-BV50-225/190-1:9)
  • Två tredeliga växlar (3V-BV50-210/210/1:9/1:9)
  • Tre symmetriska växlar (EV-BV50-215-1:4,8-SYM)
  • 31 enkelväxlar (EV-BV50-225/190-1:9)
  • 15 spårspann
  • Reservdelar till spårväxlar
  • Växelvärme i totalt fyra olika utföranden till 42 tunganordningar
  • Sju styrskåp till växelvärmen, inklusive en väderstation och rälstemperaturgivare
  • 42 stycken BS-växeldriv, inklusive styrskåp och tryckknapp-stolpar
  • MYA-ruttsystem bestående av fyra manövertavlor inklusive styrskåp och mottagare till 20 växlar

Plats
Kärråkra

Kund
Region Skåne, Regionfastigheter

 
 
Fler kundprojekt »
lll
Provided by Webforum