Hem
Compliance
Ansvarsfullt företagande
Om företaget
Produkter
Projektering och support
Infotek
Referensprojekt
Kontakt
Sök
Logga in

Spårgående kran möjliggjorde installation i backar

Nio växlar på två dagar på tre olika platser – mitt i sluttningar. Installationerna möjliggjordes av en spårgående kran. Tack vare planering och bra samordning med andra järnvägsprojekt kunde den snabbt ta sig fram mellan sommaravstängda järnvägssträckningar.

Att installera spårväxlar med sluttningar på båda sidor om spåret är svårt med konventionella installationsmetoder.

Att installera spårväxlar med sluttningar på båda sidor om spåret är svårt med konventionella installationsmetoder, men med en spårgående kran underlättas och förkortas arbetet avsevärt.

Installation i Klypen, Bekkelaget och Ljan

Uppdrag: Leverans och installation av nio enkelväxlar.

Plats:
Oslo.

Kund:
BaneNor.

Sommartider innebär järnvägsunderhåll och flera avstängda järnvägssträckor, inte minst i Oslo, där stora delar av Sentralstasjonen stängdes ner under sommaren 2019. Bland annat var Østfoldbanen, längs med vilken Oslo-områdena Bekkelaget, Ljan och Klypen ligger, avstängd.

För att lyckas med spårväxelinstallationer i dessa områden samordnade Vossloh med Bane NOR och alla järnvägsprojekt utmed sträckan, innan de planerade arbetet minutiöst. Allt togs i beaktande, från färdvägen förbi avstängda sträckor till installationsordningen av växlarna – så att det gick att köra över de nylagda växlarna till nästa arbetsplats.

En spårgående kran är helt överlägsen att använda i sluttningar.

Kombinerat med prefabricerade spårväxlar som transporterades på järnvägen och Vosslohs spårgående kran, möjliggjorde den noggranna planeringen installationer av nio växlar på tre olika ställen – på bara två dagar.

Tre installationsplatser på två dagar

Vosslohs arbetslag etablerade en torsdag i början av juli sin spårgående Kirowkran i Bekkelaget. Där installerade man under dagen fyra enkelväxlarna, EV-S54-300-1:9, vilka man lämnat på platsen en dryg vecka tidigare. Dagen efter genomfördes arbetet i Ljan, ett par kilometer från Bekkelaget. Där installerades två övergångsväxlar, vilka består av fyra enkelväxlar, EV-S54-190-1:9 – två vänster- och två högerväxlar.

Installationsplatserna går inte att nå med vägfordon eftersom de ligger mitt i ett sluttande landskap utan intilliggande vägar. Därför är en spårgående kran den enda användbara installationsmetoden. Dessutom är kranen effektiv – installationen i Ljan tog åtta timmar, inklusive etablering och avetablering på arbetsplatsen.

– Det var ett jättesmidigt projekt som gick väldigt snabbt. En spårgående kran är helt överlägsen att använda i sluttningar, säger Ronald Michelsen, arbetsledare för Kirowkranen.

Tredje installationen mitt i en backe

En vecka tidigare hade arbetslaget varit på plats och kört den 1,5 kilometer långa sträckan från Bekkelaget till Klypen, genom en nybyggd tunnel som skapar en anslutning mellan Østfoldbanen och den nybyggda Follobanen. Med sig hängande i kranen hade de en enkelväxel, EV-60E1-500-1:12, som de lade på upplägg i Klypen.

När installationen i Bekkelaget var klar en vecka senare så körde de tillbaka kranen till Klypen, där det förberedande underlagsarbetet på platsen då var färdigt. Då behöve de bara lyfta upp växeln, backa några meter och sedan lägga den på sin plats.

Även vid Klypen är det backar på båda sidor om spåret.

– Det finns ingen chans att komma dit med en mobilkran eller lastbil. Så det bästa alternativet var att leverera och installera växeln med vår spårgående kran, säger Ronald Michelsen.

 
 
Fler kundprojekt »
lll
Provided by Webforum