Hem
Compliance
Ansvarsfullt företagande
Om företaget
Produkter
Projektering och support
Infotek
Referensprojekt
Kontakt
Sök
Logga in

Två dilatationer installerade på två timmar

Fem timmars arbete inklusive etablering med en spårgående kran, istället för dagar eller veckor för att anlägga en tillfällig väg för att kunna använda en mobilkran. Arbetet i Bergeforsen gick tre timmar snabbare än beräknat och gav entreprenören värdefull extra arbetstid.

Klockan sju på morgonen etablerade Vossloh sin Kirowkran och lastvagnar i Solbacka, cirka tre kilometer från bron i Bergeforsen där två dilatationsanläggningar installerades. Fem timmar senare, tre timmar tidigare än beräknat, var de avetablerade igen.

Bergeforsen

Uppdrag: Installera två dilatationsskarvar.

Plats:
Bergeforsen.

Kund:
Trafikverket.

Över Indalsälven löper det en järnvägsbro i byn Bergeforsen, som ligger två mil norr om Sundsvall. I mitten av oktober år 2018 underhölls spåren på bron, som fick nya sliprar. I samband med det så ersattes även två gamla dilatationsskarvar från år 1984 mot två nya moderna dilatationer från Vossloh, modell DA-60E-300-BS-S.

Snabbare installation än planerat

Entreprenören hade demonterat de gamla dilatationsskarvarna och istället lagt in ett tillfälligt spårspann vid den södra delen av bron så att arbetsfordon ändå skulle kunna köra in och arbeta på bron. På så sätt kunde Vossloh lägga den norra dilatationsanläggningen på plats och sedan backa tillbaka och lägga den södra. Tack vare att man använde Vosslohs spårgående Kirowkran så kunde arbetet med att byta ut dilatationerna genomföras på endast fem timmar totalt, inklusive etablering och avetablering på arbetsplatsen. Själva arbetet tog sammanlagt två timmar för båda dilatationerna.

Det gick väldigt snabbt med Kirowkranen, som var smidig på bron där det är små marginaler och hög fallhöjd

– Kirowkranen är en smidig och tidseffektiv lösning. Det finns många andra alternativ, exempelvis en mobilkran. Men med en sådan hade man varit tvungen att anlägga en väg fram till bron. Andra alternativ än kranen hade tagit mycket längre tid och blivit mycket dyrare.

Det var Trafikverket som bokade kranen till projektet, ett beslut som entreprenören är nöjd med.

– Det gick väldigt snabbt med Kirowkranen, som var smidig på bron där det är små marginaler och hög fallhöjd, säger Tobias Lindblad, avdelningschef för projekt järnväg på Infratek.

Entreprenören hade bara två veckor på sig för allt arbete, inklusive att mönsteranpassa alla sliprar på bron.

– Så vi hade inte tid att fibbla med långsamma installationsmetoder. Och Kirowkranen blev klar snabbare än plan, så fick vi extratid som behövdes.

Ökar kapaciteten

En dilatationsanläggning, det vill säga en expansionsskarv som placeras vid en broskarv, består i princip av vanliga räler som löper längs med en fast monterad växeltunga. Tack vare rörligheten kan dilatationsanläggningen absorbera längsgående rörelser som uppstår i bron av exempelvis skiftande temperaturer. Skarvarna som installerades i Bergeforsen medger en rörelse i längdled på 150 millimeter åt båda håll. Samtidigt tål de nya dilatationerna en högre belastning.

– De nya dilatationsanläggningarna ökar kapaciteten på bron eftersom det är en modernare modell med en grövre storlek. De gamla skarvarna väger 50 kilogram per spårmeter medan de nya följer den moderna standarden med 60 kilogram per spårmeter, säger Janne Lundström.

Detektivarbete inför transport

För Vossloh var den största utmaningen i projektet transporten till och från Bergeforsen. Eftersom det var många planerade spårarbeten längs vägen till Bergeforsen så krävdes det samordning med många andra som använder järnvägen.

– Det var lite detektivarbete att ta reda på all information så att vi kunde samordna med alla andra. Men vi fick rätt mycket uppgifter från Trafikverket om vilka aktörer som var aktuella.

 
 
« Tillbaka
lll
Provided by Webforum