Hem
Compliance
Ansvarsfullt företagande
Om företaget
Produkter
Spårväxlar
Järnväg
Light Rail
Spårväg
Tunnelbana
Industri och hamnar
Spårmaterial
Växelkomponenter
Kranspår
Slipers
Smörjapparater
Räl
Signalmaterial
Verktyg och maskiner
Projektering och support
Infotek
Referensprojekt
Kontakt
Sök
Logga in


Light Rail

Att kollektivtrafiken kommer att utvecklas i en sällan skådad takt under 2000-talet är vi på Vossloh Nordic Switch Systems helt övertygade om. Samtidigt som ansvariga politiker har till uppgift att höja kvaliteten hos befintliga system och göra dessa mer attraktiva ställs nya krav på strukturerade och hållbara transportsystem. Den ambitiösa regionsförstoringspolitiken kommer inte att förverkligas utan en kraftig kapacitetsutbyggnad.
För vissa kan det låta lite utopiskt. Det är dock ett oundvikligt steg mot en ansvarsfull och miljömässigt hållbar samhällsutbyggnad. För kommande generationer kommer kollektivtrafiken att vara det självklara valet. Därför rustar vi upp för att möta framtida utmaningar med kompetens och handlingskraft.

Vårt moderbolag, franska Vossloh Cogifer, har levererat infrastrukturen till de allra flesta nyggda spårvägssytemen i södra Europa där trycket varit enormt. Nya projekt i sådana mängder kräver nytänkande. Vi har därmed nykonstruerat samtliga system: Spår, spårväxlar, signal och elkraft. Nybyggda spår håller därmed modern standard och komfort. Kanske en av de få fördelarna med den obegripliga rivningspolitiken som rådde under den andra hälften av 1900-talet.
Vi har på så sätt lärt oss mycket av våra sydeuropeiska kollegor och skaffat oss en oumbärlig erfarenhet. I Norden ser vi en liknande utbyggnadsfas närma sig med stora steg. Antalet pågående studier och utredningar är ett tydligt tecken på att en framtida expansion av spårvägssystemen inte är så långt borta.

Begreppet "Light Rail" finns det ingen entydig definition på. För oss inbegriper det spårvägar (på egen banvall eller inte) och tunnelbanor eftersom båda dessa trafikeras av fordon som är avsevärt mycket lättare än vanliga järnvägsfordon. Rent spårgeometriskt är dessa system ofta ganska lika och i vissa städer som Bryssel går det knappt att se någon skillnad mellan en spårvagn och ett tunnelbanetåg.

 Light Rail.pdf (759.87 kB)

Fler produktblad hittar ni i Infoteket »

Kontaktpersoner
Hans Green, förnamn.efternamn@vossloh.com 
           
lll
Provided by Webforum