Hem
Compliance
Ansvarsfullt företagande
Om företaget
Produkter
Projektering och support
Infotek
Referensprojekt
Kontakt
Sök
Logga in

Spårgående kran enda lösningen vid kort spåravstängning

På elva timmar lade Vossloh ner närmare 300 meter spår, fem växeldelar och två långsliperspaket. Det hade inte varit möjligt utan den spårgående Kirowkranen.

Entreprenören RBS fick två helger på sig att bygga om bangården vid Rosshyttans driftsplats mellan Sala och Avesta. Mötesstationen flyttades cirka 200 meter österut. Gammal räls och makadam schaktades bort, bättre underballast tillfördes och banvallen förstärktes.

Spåren stängdes av en fredag vid midnatt och sattes igång igen tidig måndag morgon. Vossloh var på plats under helgen för att – mitt i natten – lägga ner två nya växlar av 60E-modell, och knappt 300 meter spårspann på den västra delen av mötesstationen. Gammal 50-kilosräl byttes mot 60-kilos, som ska klara dagens ökade behov i form av mer tågtrafik och högre axeltryck. Två veckor senare upprepades proceduren på den östra sidan.

Vår kran kan göra mycket på några få timmar, samtidigt som den ökar flexibiliteten för entreprenören.

Tolv spårspann

För att klara den korta tiden för spåravstängning hade tolv spårspann byggts på plats i förväg av entreprenören, vid sidan av spåren. Växlarna och spårspannen – där flera var trettio meter långa – lyftes därefter på plats med hjälp av Vosslohs spårgående kran. Med kranen kunde växlarna och spårspannen läggas ner på nio timmar, istället för att byggas direkt på banvallen under en betydligt längre tid med mer personal involverad. Alternativt läggas på plats med en stationär mobilkran som hade behövts flyttas allt eftersom. På- och avetablering av själva Kirowkranen tog två timmar.

– Vi hade ovanligt lite tid på oss. Det fanns ingen annan metod, mig veterligen, som hade klarat arbetet på elva timmar, säger Janne Lundström som var på plats i Rosshyttan för Vosslohs räkning.

Många vinster

Tidsvinsterna med en spårgående kran handlar dessutom om att entreprenören slipper transportera material med lastbil, bygga tillfälliga vägar längs spåret för en stationär mobilkran och flytta kontaktledningar. Med Kirowkranen kan man arbeta under ledningarna.

– Vår kran kan göra mycket på några få timmar, samtidigt som den ökar flexibiliteten för entreprenören. Om de planerar väl kan vi lösa det mesta. Dessutom är arbetsmiljösäkerheten hög med kranen. Lossningen av växeldetaljer sker på ett säkert sätt, säger Fredrik Johansson, projektledare för prefabrikation och logistik på Vossloh.

Och framför allt: resenärerna och godstrafiken slipper långa avbrott i tågtrafiken.

 
 
« Tillbaka
lll
Provided by Webforum