Hem
Compliance
Ansvarsfullt företagande
Om företaget
Produkter
Projektering och support
Infotek
Referensprojekt
Kontakt
Sök
Logga in

Snabbt byte av fyra dilatationsanordningar

Fyra slitna dilatationsskarvar behövde ersättas på Igelstabron. Med rutin, planering och en Kirowkran kunde bytena genomföras på några enstaka timmar.

På Igelstabron byttes fyra gamla skarvar med träslipers ut mot moderna dilatationsanordningar med betongslipers.

Dilatationsanordning i Södertälje

Uppdrag: Leverans och installation av fyra dilatationsanordningar.

Plats:
Igelstabron i Södertälje.

Kund:
Trafikverket.

På den över två kilometer långa Igelstabron, som löper över Södertälje kanal, låg fyra stycken gamla dilatationsskarvar där träsliprarna brutits sönder till den grad att de var tvungna att bytas ut innan de hade havererade, med reducerad hastighet, eller i värsta fall trafikstopp som resultat. Därför beslutade Trafikverket att från Vossloh beställa nya moderna dilatationsanordningar med betongsliprar.

För att ta reda på hur lång tid som totalt skulle behövas för att byta alla dilatationsanordningarna så gjorde man i början av år 2018 ett test med att byta ut en enda skarv, den som var mest illa däran.

– Vi stod i standby från sen kväll och när entreprenören framåt småtimmarna gjort klart alla förberedande arbeten så gick vi ut, lyfte bort den gamla skarven och la dit den nya dilatationsanordningen med hjälp av vår spårgående kran, säger Ulf A. Olsson, arbetsledare för Vosslohs Kirowkran.

Byte på endast två timmar

Bytet av den första skarven var klar på endast två timmar. Efter den första lyckade, snabba installationen så bokade Trafikverket därför in byte av de övriga tre dilatationsskarvarna under varsin natt i slutet av september samma år. Varje natt stängdes trafiken av helt mellan klockan 00.00 till 05.20, vilket gav entreprenören tid till att genomföra förberedelser och efterarbete.

”Utan Kirowkranen så hade det inte gått på dessa korta slottider – det hade nog tagit tio timmar per dilatation.”

Eftersom stationen Södertälje Syd ligger på Igelstabron så var det vid installationen ont om utrymme både till byggmaterial och till maskiner.

– Det är väldigt trångt på platsen, vilket kräver mycket logistik för att få in och ut saker och ting.

Förklaringen: Planering, rutin, och arbetsmetod

För att lösa problemet så hade projektet uppstartsmöte tillsammans med entreprenören och Trafikverket, vilket resulterade i att Vossloh fick tillgång till ett uppställningsspår en bit bort från stationen, samt två spår på själva stationen.

Det välplanerade projektet skapade förutsättningen att göra installationen av de tre nya dilatationsanordningarna lika snabbt som den första, med en installationstid på två timmar per anordning.

– Det var ett väldigt välplanerat projekt där beställaren hade valt helt rätt utrustning och rätt personer att ha på plats. Rutin är det mest avgörande för det ska gå att genomföra sådana här snabba jobb.

Den korta installationstiden berodde också till stor del på vald arbetsmetod.

– Utan Kirowkranen så hade det inte gått på dessa korta slottider – det hade nog tagit tio timmar per dilatation. Och då hade man varit tvungen att ha mycket längre stopptider i trafiken, säger Ulf A. Olsson.

 
 
« Tillbaka
lll
Provided by Webforum