Hem
Compliance
Ansvarsfullt företagande
Om företaget
Produkter
Spårväxlar
Järnväg
Höghastighetsväxlar
Höga axellaster
Kompletta växlar
Light Rail
Industri och hamnar
Spårmaterial
Växelkomponenter
Kranspår
Slipers
Smörjapparater
Räl
Signalmaterial
Verktyg och maskiner
Projektering och support
Infotek
Referensprojekt
Kontakt
Sök
Logga in


Höghastighetsväxlar

Vossloh Nordic är sedan länge den givna spårväxeltillverkaren i Norden. Vårt sortiment av spårkomponenter och spårväxlar är bland de mest kompletta i världen med den unika fördelen att det anpassats till nordiska förhållanden in i minsta detalj. Det som kanske varit mindre känt är att vårt moderbolag – franska Vossloh Cogifer S.A. – är världens ledande leverantör av spårväxlar för höghastighetsbanor. Då menas växlar för hastigheter upp till 320 km/t i rakspår och upp till 230 km/t i grenspåret.

I mer än 30 år har vi arbetat med att utveckla nya växelmodeller som klarar av allt högre hastigheter och har tillräcklig drifterfarenhet för att föreslå den allra bästa lösningen i varje trafiksituation. I april 2007 nådde vi ett nytt rekord när det franska TGV-tåget passerat en av våra växlar med en hastighet över 550 km/t. Några minuter senare nådde tåget osannolika 574,8 km/t, vilket visar att tekniken tål mer än de blygsamma 320 km/t som blivit normen för kommersiell trafik på nybyggda banor.

I Norden har behoven av snabbare tåg och för det ändamålet dimensionerade banor inte funnits hittills. Vi tror att detta snart förändras när järnvägen får en ny roll som regionförstorare. Persontrafiken i Mälardalen, Götaland, Skåne och längs Östkusten kommer att utvecklas enormt under de kommande decennierna. Liknande behov finns redan i Danmark, Finland och Norge.

Även om helt nya banor inte blir aktuella i någon större utsträckning kan bättre växlar bidra till kraftiga förbättringar i det befintliga nätet. Högtrafikerade Svealandsbanan skulle exempelvis kunna uppgraderas med växlar som tål 230 km/t oavsett körriktning (rakt eller grenspår) vid mötesspårens ändar. Förgreningarna i nätet skulle kunna passeras med helt andra hastigheter om sådana växlar fanns.

Övergångsväxlar längs landets dubbelspår skulle inte leda till några större förseningar när trafiken ställs om genom dem.

Vosslohs höghastighetsväxlar är naturligtvis utvecklade i samråd med många järnvägsmyndigheter i Europa och finns i ett större antal varianter och geometrier.

Alla växlar måste ha lutande räl som helst skall följa spårets standardlutning (1:20 i Frankrike och Norge, 1:30 i Sverige, 1:40 i Tyskland och Danmark). Därmed optimeras tåggången och även slitaget före och efter växeln.
Medan arbetet med att utveckla en helt ny generation av spårväxlar till det franska TGV-nätet pågick har vi även konstruerat nya modeller anpassade till den asiatiska marknaden. Våra växlar som tidigare levererats till USA och Korea används numera i Kina, Indien och snart många fler länder. Samtliga växlar förses naturligtvis med korsningar med rörlig spets. De kan levereras till traditionella spårsystem eller integreras i ballastfria lösningar.

Vi arbetar för närvarande med att utveckla anpassade modeller till Nordens samtliga banverk.

 Höghastighetsväxlar.pdf (1.62 MB)

Fler produktblad hittar ni i Infoteket »

Kontaktperson
Hans Green, hans.green@vossloh.com  
lll
Provided by Webforum