Hem
Compliance
Ansvarsfullt företagande
Om företaget
Produkter
Projektering och support
Infotek
Video
Nyheter
Easyswitch
Prefab Dokumentation
Referensprojekt
Kontakt
Sök
Logga in

Skarven som förhindrar kortslutning

Isolerskarvar är en viktig del i järnvägsnätet eftersom de förhindrar kortslutning i det spårledningssystem som detekterar om det finns tåg eller andra föremål på spåret.

Genom att härda limmet med IR-värme så minskar härdningstiden från 30 timmar till en timme.

De långa stålrälerna ligger staplade på en spårbunden vagn inne i fabrikslokalen i Örebro. Än så länge är det obehandlat råmaterial, men en och en halv timme senare kommer de att vara högteknologiska isolerskarvar.

En maskinoperatör märker ut centrumpunkten på varje räl innan han med hjälp av en traverskran lägger upp en uppmärkt räl på en rullbana, vilken för fram rälen till en borrmaskin. Med ett knapptryck förses rälen automatiskt med fyra eller sex hål innan den rullas vidare till en bandsåg där rälen tyst och effektivt kapas på mitten. Till sist rullas de båda rälhalvorna in i en blästringsmaskin där oxidation och glödskal effektivt blästras bort med små metallkulor som är mindre än en millimeter i diameter.

Fyra gånger snabbare produktion

Jonas Zittra, produktionschef på Vossloh, går med rälen längs det löpande bandet och berättar hur produktionen av limmade isolerskarvar fungerar i Vosslohs fabrik i Örebro.

Rakheten över skarven mäts. Den måste vara gjord med stor noggrannhet och kravet är att den inte får avvika mer än 0,3 millimeter på en meter.

– Välgenomtänkta flöden. Det är hemligheten bakom vår höga produktionstakt av limmade isolerskarvar. På så sätt lyckas vi producera över 2 500 skarvar varje år, berättar han.

– Enstycksflödet i de tre första stegen av produktionsprocessen införde vi år 2009, efter en optimering enligt flödeslogiken i Lean. Det gjorde produktionen mycket effektivare än innan, när vi var tvungna att flytta runt materialet i lokalen för varje produktionssteg.

Varje år prefabriceras det i fabriken runt 2 500 limmade skarvar, eller s-skarv som de också kallas. Genom Lean-arbetet lyckades man få ner ledtiden för produktionen av en skarv från 28 timmar till i genomsnitt 4 timmar. Det inkluderar tiden från det att rälen märks upp för kapning tills skarven kontrollmäts och i vissa fall täcks med rostskydd.

Produktionschef Jonas Zittra, andra personen från höger i bild, håller ett arbetsmöte i Vosslohs verkstad i Örebro.

Portabel IR-härdare

– För ett par år sedan investerade vi också i en portabel IR-härdare, som vi lyfter på plats med hjälp av en kran inne i verkstaden. Den har ökat vår output än mer, berättar Jonas Zittra.

Flödet var tidigare hämmat av att härdaren var en fast punkt i verkstaden, vilket också begränsade längden på rälen de kunde härda.

– Nu härdar vi betydligt längre räler och vi gör det direkt på limbordet. Det sparar mycket tid och ger oss ett betydligt bättre flöde i verkstaden, säger han.

Skarven i sig består av ett isolerande mellanlägg i vävarmerad bakelit, som placeras mellan två kapade rälhalvor – och ett förband som håller ihop de båda halvorna. Detta förband kan antingen endast skruvas fast, och kallas då skruvade förband – eller så skruvas och limmas det fast, och kallas då limmade förband.

Vilken metod som används beror helt på beställarens önskemål. Fördelen med ett skruvförband är att det kan monteras ute i fält och det kräver färre steg att prefabricera. Ett limmat förband har dock den fördelen att det inte kan skakas loss av de vibrationer som uppstår från passerande fordon.

Skarvjärn skruvas och limmas fast

Förbandet till skarven i en limmad skarv består av två valsade skarvjärn som skruvas och limmas fast i rällivet på båda sidor av rälen. Mellan rälen och skarvjärnet placeras ett lager glasfiberväv, ett isolerande foderstycke av vävarmerad bakelit och till sist ytterligare ett lager glasfiberväv.

Rälhalvorna och skarvjärnen limmas ihop på specialdesignade limbord där rälerna rätas in med hjälp av hydrauliska styrstycken som ser till att rälhuvudena håller sig inom felmarginalen – tre tiondels millimeter per meter. För att säkerställa rakheten använder man dessutom helt raka skarvjärn i fräst flygplansaluminium som monteras tillfälligt under inrättningen.

– Vi dränker glasfiberväven i ett epoxylim, vilket tränger igenom väven och kommer i kontakt med både räl, foderstycke och förbandet. Tack vare limmet ökar skarvens hållfasthet rejält.

Med hjälp av glasfiberväven och foderstycket isoleras rälen från skarvjärnet. Och för att bultarna inte ska kortsluta skarven borrar man 33 millimeter hål till bultarna, vilka är 24 millimeter i diameter.

Dessutom placerar man bussningar av glasfiberarmerad bakelit i hålen för extra säkerhet.

Hög noggrannhet

När skarven är limmad så slipas ändmellanlägget ner till samma nivå som resten av rälen. Därefter kontrollmäts skarven – den måste vara gjord med stor noggrannhet och kravet är att den inte avviker mer än 0,3 millimeter på en meter. Sedan kvalitetssäkras skarven genom en mätning av den elektriska isolerförmågan. Till den svenska marknaden täcks till sist skarven med rostskydd.

Förbandet till skarven i en limmad skarv består av två valsade skarvjärn som skruvas och limmas fast i rällivet på båda sidor av rälen. Mellan rälen och skarvjärnet placeras ett lager glasfiberväv, ett isolerande foderstycke av vävarmerad bakelit och till sist ytterligare ett lager glasfiberväv.

Resultatet är en massiv skarv som håller ihop rälhalvorna och håller ändmellanlägget på plats. Men det gäller att inte luras och tro att det är bultarna som gör det stora jobbet.

– Bultarna klämmer endast ihop förbandet. Det är förbandet i sig som tar upp krafterna från passerande tåg, säger Jonas Zittra.

Isolerskarv

En elektrisk isolerande skarv förhindrar kortslutning i det spårledningssystem som detekterar om det finns ett tåg på spåret. Isolerskarvarna är placerade i mellanrälerna och numreras från ett till fyra, med början från vänstra mellanrälen sett från bakre stödrälsskarven, BSK, oavsett om det är en höger- eller vänsterväxel.

Så prefabriceras limmade isolerskarvar – steg för steg

  1. Mätning och uppmärkning. Manuell mätning av råmaterialet där mitten på rälen märks upp.
  2. Borrning. Hål för bultar borras automatiskt med en borrmaskin som har specifika program för olika rältyper och för den hålbild som önskas – fyra eller sex hål. Borren fasar samtidigt hålet på den sida där borret sitter, andra sidan fasas manuellt efter borrningen.
  3. Kapning. Rälen delas på mitten av en bandsåg som kyls av emulsion bestående av vatten och smörjmedel. Såghastigheten är anpassad för att passa in i produktionsflödet.
  4. Blästring. Den bit av rälen där limförbandet ska sitta blästras. Även skarvjärnet blästras i samma maskin. Detta för att få bort alla orenheter såsom oxider så att limmet kan fästa ordentligt.
  5. Limning. Rälhalvornas längd kontrollmäts innan de limmas ihop med ett epoxylim. Limmet appliceras på foderstycken samt i rälliv där även glasfiberväv placeras. Limmet tränger igenom glasfiberväven till räl, foderstycke och skarvjärnet. Bultarna skruvas ihop med ett åtdragningsmoment på 900 Nm.
  6. Härdning. Limmet härdas med hjälp av IR-värme, där rälen värms upp till 70 grader, vilket gör att limmet i skarven blir 60 grader varmt. Det minskar härdningstiden från 30 timmar till en timme.
  7. Slipning. Ändmellanlägget slipas ner så att det ligger i nivå med rälhuvudet.
  8. Kontrollmätning höjdskillnad. Skarvens rakhet kontrollmäts – kravet är att den inte avviker mer än 0,3 millimeter på en meter.
  9. Kontrollmätning elektrisk isolation. Det elektriska motståndet i isolerskarven mäts med 500 volts likström på olika punkter för att säkerställa tillräcklig isolering. I Sverige krävs ett motstånd på minst 10 megaohm.
  10. Rostskyddstäckning. Skarvar avsedda för den svenska marknaden täcks med rostskydd.
 
 
Fler nyheter
lll
Provided by Webforum