Hem
Compliance
Ansvarsfullt företagande
Om företaget
Organisation
Möt våra medarbetare
Historik
Legal information
Lediga tjänster
Produkter
Projektering och support
Infotek
Referensprojekt
Kontakt
Sök
Logga in

Susanne arbetar för en
hållbar samhällsutveckling 

Det var slumpen som fick Susanne Klyft att söka ett konsultuppdrag för Vossloh när hon ville ha förändring i sitt arbetsliv. Tio år senare jobbar hon som hållbarhetschef och arbetar med att integrera hållbarhet i alla delar av Vosslohs affär, från inköp och tillverkning till hur företagets produkter till slut används ute i spåren.

Susanne Klyft, Hållbarhetschef.

Susanne Klyft

Anställd på Vossloh sedan: 2007

Utbildning: Ekonomiutbildning kompletterat med logistik, ledningssystem och kvalitet.

En vanlig dag på jobbet: Kan innehålla skrivbordsarbete, möten med medarbetare från flera olika avdelningar och länder samt observationer ute i fält.

En av Susanne Klyfts uppgifter på jobbet att förhindra olyckor på arbetsplatsen – som hållbarhetschef håller hon ett öga på alla processer i företaget. Det är ett utmanande arbete som kräver kunskap om aktuell lagstiftning i alla de länder Vossloh har sin verksamhet, men också förmåga att utveckla kultur och beteenden inom organisationen för att förhindra olycksfall.

– Min tjänst är på samma gång både strategisk och praktisk, berättar hon. Även om den innehåller sin beskärda del skrivbordstimmar är hon ute flera gånger varje månad och gör säkerhetsobservationer i fält.

Med en stor personalstyrka krävs det att medarbetare på alla nivåer är engagerade och rapporterar om vilka delar av produktionskedjan som kan förbättras för att de ska kunna minimera antalet olyckstillbud.

– Det är nödvändigt att involvera de anställda så att de medvetet letar efter risker i olika arbetsmoment.

För att uppnå detta håller Susanne Klyft kontinuerliga utbildningar och leder insatser för höjt riskmedvetande.

Från ekonom till hållbarhetschef

Att hon skulle jobba med hållbarhet var inget hon trodde när hon utbildade sig till ekonom. Susanne Klyft kom till Vossloh som konsult inom kvalitets- och miljöarbete 2007. Då drev hon egen firma och var sugen på att gå från en coachande roll till ett längre uppdrag där hon fick vara med och genomföra förändringar i verksamheten. Samarbetet fungerade så bra att hon efter sex månader gick över till att bli anställd.

Sedan Susanne Klyft börjad på Vossloh har arbetsuppgifterna hunnit förändras flera gånger. Från början inkluderade de även kvalitetsfrågor men när koncernen drabbades av flera allvarliga olyckor fick hon ansvar för att ta ett helhetsgrepp om säkerhetsarbetet.

Arbetsuppgifterna har hunnit förändras flera gånger sedan dess. Från början inkluderade de även kvalitetsfrågor men när koncernen för några år sedan drabbades av flera allvarliga olyckor, fick hon ansvar för att ta ett helhetsgrepp om säkerhetsarbetet.

Insatser som räddar liv

– Först låg antalet olyckstillbud kvar på samma nivå men vi märkte att de blev mindre allvarliga. Sedan började antalet olyckor sjunka.

Att svart på vitt kunna se hur arbetet gör skillnad gör att det känns meningsfullt. Susanne Klyft berättar att hon blir stolt när hon ser att det förebyggande arbetet leder till beteendeförändringar ute på arbetsplatserna. En situation som nyligen fick henne att jubla var när hon lyssnade på produktionsledare ute på en arbetsplats.

– De reflekterade kring sin egen kommunikation och vilken påverkan stress kan ha för olycksrisken. Då kände jag att jag hade lyckats.

Medarbetare på Vossloh är idag bra på att rapportera situationer som upplevs som riskfyllda.

– De senaste åren har vi fått otroligt många rapporter och är en bra bit över årsmålet. Antalet tillbud skrivs upp på en tavla som alla kan se under produktionen.

Mest utsatt är händer och fingrar. Därför har de arbetat med kampanjer för att förebygga handskador. Susanne Klyft har utbildat två till tre personer på varje anläggning som i sin tur sprider kunskapen vidare.

Utbildningen är uppbyggd kring en utställning där deltagarna får titta på och testa saker på vägen.

– Den visar konkreta situationer från vårt företag för att få in riskmedvetandet i rutinerna. Annars är det lätt att tänka att det inte händer här.

Hållbar utveckling

Framöver kommer Susanne Klyft att ägna sig mer åt hållbar samhällsutveckling.

– Vossloh som företag lägger stor vikt vid socialt ansvar och hållbarhet och vi är alla övertygade om att framtidens affärer skapar en positiv samhällsutveckling. Just nu arbetar vi intensivt med att integrera hållbarhet i alla delar av vår affär, från inköp och tillverkning till hur våra produkter till slut används ute i spåren. Det är en enormt spännande resa att få vara med på, berättar hon.

Tre frågor till Susanne Klyft

 1. Om en vän ber dig att beskriva Vossloh som arbetsplats, vad säger du då?
  – Vossloh är ett företag som satsar imponerande mycket på vidareutveckling av sina medarbetare. Alla kan gå ledarskapsprogram och det finns en väldigt stor frihet att komma med egna initiativ. Det bidrar till att driva fram en viss typ av ledarskap och en kultur som är väldigt positiv.
 2. Vad är din bild av Vossloh som produkt- och tjänsteleverantör?
  – Jag upplever att vi har en väldigt hög kompetens inom vårt område.
 3. Vilken av dina jobbinsatser är du mest stolt över?
  – Att ha bidragit till att skapa ett system för säkerhet som sänkt antalet arbetsplatsolyckor och som andra är bekväma med att arbeta efter.

Tre egenskaper som behövs för en hållbarhetschef:

 1. Du måste vara intresserad av människor. Ser du bara till de fysiska förutsättningarna, som att skapa rutiner för olika maskiner, når du inte engagemang.
 2. Du behöver vara envis för att nå resultat.
 3. Du måste våga ställa de dumma frågorna.
 
 
Fler medarbetare
lll
Provided by Webforum