Hem
Compliance
Ansvarsfullt företagande
Om företaget
Organisation
Möt våra medarbetare
Historik
Legal information
Lediga tjänster
Produkter
Projektering och support
Infotek
Referensprojekt
Kontakt
Sök
Logga in

Susanne har medarbetarnas
säkerhet för ögonen

Det var slumpen som fick Susanne Klyft att söka ett konsultuppdrag för Vossloh när hon ville ha förändring i sitt arbetsliv. Tio år senare är hon anställd som Director of environment, health and safety och utvecklar säkerhetsarbetet i Europa.

Susanne Klyft, Director of environment, health and safety.

Susanne Klyft

Anställd på Vossloh sedan: 2007

Bor:
I Svedala

Utbildning:
Ekonomiutbildning kompletterat med logistik, ledningssystem och kvalitet.

En vanlig dag på jobbet: Kan innehålla skrivbordsarbete, möten med medarbetare från flera olika avdelningar och länder samt observationer ute i fält.

Susanne Klyfts uppgift är att förhindra olyckor på arbetsplatsen – som Director of environment, health and safety håller hon ett öga på alla processer i företaget. Det är ett utmanande arbete som kräver kunskap om aktuell lagstiftning i alla de länder Vossloh har sin verksamhet, men också förmåga att utveckla kultur och beteenden inom organisationen för att förhindra olycksfall.

– Min tjänst är på samma gång både strategisk och praktisk, berättar hon. Även om den innehåller sin beskärda del skrivbordstimmar är hon ute flera gånger varje månad och gör säkerhetsobservationer i fält.

Med en personalstyrka på över 4 000 personer krävs det att medarbetare på alla nivåer är engagerade och rapporterar om vilka delar av produktionskedjan som kan förbättras för att de ska kunna minimera antalet olyckstillbud.

– Det är nödvändigt att involvera de anställda så att de medvetet letar efter risker i olika arbetsmoment.

För att uppnå detta håller Susanne Klyft kontinuerliga utbildningar och leder insatser för höjt riskmedvetande.

Från ekonom till säkerhetsansvarig

Att hon skulle jobba med säkerhetsfrågor var inget hon trodde när hon utbildade sig till ekonom. Susanne Klyft kom till Vossloh som konsult inom kvalitets- och miljöarbete 2007. Då drev hon egen firma och var sugen på att gå från en coachande roll till ett längre uppdrag där hon fick vara med och genomföra förändringar i verksamheten. Samarbetet fungerade så bra att hon efter sex månader gick över till att bli anställd.

Om det händer en olycka vet alla vad som ska göras

Sedan Susanne Klyft började sin tjänst på Vossloh har arbetsuppgifterna hunnit förändras flera gånger. Från början inkluderade de även kvalitetsfrågor men när koncernen drabbades av flera allvarliga olyckor fick hon ansvar för att ta ett helhetsgrepp om säkerhetsarbetet.

– Jag och en spansk kollega fick i uppgift att utveckla nya strukturer. Resultatet syns i olycksstatistiken.

Insatser som räddar liv

– Först låg antalet olyckstillbud kvar på samma nivå men vi märkte att de blev mindre allvarliga. Sedan började antalet olyckor sjunka.

Att svart på vitt kunna se hur arbetet gör skillnad gör att det känns meningsfullt. Susanne Klyft berättar att hon blir stolt när hon ser att det förebyggande arbetet leder till beteendeförändringar ute på arbetsplatserna. En situation som nyligen fick henne att jubla var när hon lyssnade på produktionsledare ute på en arbetsplats.

– De reflekterade kring sin egen kommunikation och vilken påverkan stress kan ha för olycksrisken. Då kände jag att jag hade lyckats.

Kampanj för att minska handskador

Medarbetare på Vossloh är idag bra på att rapportera situationer som upplevs som riskfyllda.

– De två senaste åren har vi fått otroligt många rapporter och är en bra bit över årsmålet. Antalet tillbud skrivs upp på en tavla som alla kan se under produktionen.

Mest utsatt är händer och fingrar. Därför har de just inlett en kampanj för att förebygga handskador. Susanne Klyft utbildar två till tre personer på varje anläggning som i sin tur sprider kunskapen vidare.

Utbildningen är uppbyggd kring en utställning där deltagarna får titta på och testa saker på vägen.

– Den visar konkreta situationer från vårt företag för att få in riskmedvetandet i rutinerna. Annars är det lätt att tänka att det inte händer här.

Utvidgat ansvar

Susanne Klyfts ansvarsområde har växt från Sverige till att omfatta en region i Europa, hon ingår numera även i ett team som arbetar för hela koncernen. Det innebär att hon fått lämna ifrån sig en del av ansvaret på hemmaplan.

– Här är så många som är trygga i vårt arbetssätt att det fungerar bra även när jag inte är på plats. Om det händer en olycka vet alla vad som ska göras för att den inte ska upprepas.

Tre frågor till Susanne Klyft

 1. Om en vän ber dig att beskriva Vossloh som arbetsplats, vad säger du då?
  – Vossloh är ett företag som satsar imponerande mycket på vidareutveckling av sina medarbetare. Alla kan gå ledarskapsprogram och det finns en väldigt stor frihet att komma med egna initiativ. Det bidrar till att driva fram en viss typ av ledarskap och en kultur som är väldigt positiv.
 2. Vad är din bild av Vossloh som produkt- och tjänsteleverantör?
  – Jag upplever att vi har en väldigt hög kompetens inom vårt område.
 3. Vilken av dina jobbinsatser är du mest stolt över?
  – Att ha bidragit till att skapa ett system för säkerhet som sänkt antalet arbetsplatsolyckor och som andra är bekväma med att arbeta efter.

Tre egenskaper som behövs för en Director of environment, health and safety på Vossloh:

 1. Du måste vara intresserad av människor. Ser du bara till de fysiska förutsättningarna för säkerhet, som att skapa rutiner för olika maskiner, når du inte engagemang.
 2. Du behöver vara envis för att nå resultat.
 3. Du måste våga ställa de dumma frågorna.
 
 
Fler medarbetare
lll
Provided by Webforum