Hem
Compliance
Ansvarsfullt företagande
Om företaget
Produkter
Projektering och support
Infotek
Referensprojekt
Kontakt
Sök
Logga in

Fördubblad kapacitet på
tysta spår genom Stockholm

I 146 år begränsade den så kallade getingmidjan trafiken genom Stockholm. Med öppnandet av pendeltågstunneln Citybanan fördubblades spårkapaciteten. Och genom Vosslohs försorg minimeras vibrationerna i centrala Stockholm.

Citybanan med Söderströmstunneln gör att spårkapaciteten genom Stockholm fördubblas.

Citybanan och Söderströmstunneln

Uppdrag: Projektering, samordning av leveranser samt leverans av spårväxlar, räl, urspårningsräl, spårväxeldriv och vibrationsdämpande matta.

Plats:
Stockholm.

Kund:
Trafikverket.

Projektet Citybanan är en av de viktigaste järnvägsinvesteringarna i Sverige i modern tid då det sedan år 1871 endast fanns två spår på sträckan mellan Riddarholmen och Gamla stan, kallad getingmidjan. Den har begränsat trafiken och gjort järnvägen sårbar för störningar. Men då den sex kilometer långa pendeltågstunneln Citybanan öppnades den 10 juli år 2017 fördubblades spårkapaciteten på sträckan.

Vossloh var en stor del av bygget och hade uppdragen att projektera, samordna leveranser samt att leverera 42 spårväxlar, sliprar, räl, urspårningsräl, spårväxeldriv och en 4 000 kvadratmeter stor vibrationsdämpande matta.

Samordning av projektering och leveranser

För att underlätta logistiken lät Trafikverket Vossloh samordna projektering och leveranser, vilket har gett färre mellanhänder och stora besparingar i både tid och pengar.

– Den stora vinsten är att du fick en direktlänk mellan spårväxeltillverkningen och järnvägssystemet. Det ger en helhetssyn när man diskuterar projektet – inklusive logistikfrågorna, säger Hans Green, marknadschef på Vossloh Nordic Switch System.

Minimerade vibrationer

Den största delen av Citybanan löper genom berg, men mellan Riddarholmen och Söder Mälarstrand går spåren genom en 300 meter lång sänktunnel som ligger på mellan 14 och 24 meters djup. För att minimera störande vibrationer i centrala Stockholm har spåren i tunneln monterats på Vosslohs ballastfria system, till vilket bolaget designade och levererade ett massa-fjäder-system där betongplatta är underbyggd med en vibrationsdämpande elastisk matta.

Avancerade befästningar

Spåren befästes med Vosslohs befästning DFF21 eftersom det tillåter en låg konstruktionshöjd samtidigt som den är lätt att installera och underhålla. Kryssväxeln i sänktunneln är däremot befäst med Vosslohs 336-system eftersom detta är speciellt anpassat för stads- och tunnelbanor. Systemet är utrustat med en underläggsplatta och har en hög elasticitet som smidigt överför krafterna från passerande tåg ner i underbyggnaden. På så sätt skonas växeln från onödigt slitage.

I Söderströmstunneln på Mälarens botten ligger en kryssväxel Vossloh, vilken är befäst med Vosslohs befästning 336 som är speciellt anpassad till stads- och tunnelbanor.

 
 
Fler kundprojekt
lll
Provided by Webforum