Hem
Compliance
Ansvarsfullt företagande
Om företaget
Produkter
Projektering och support
Infotek
Referensprojekt
Kontakt
Sök
Logga in

Nya spårväxlar från Vossloh höjer
kapaciteten på Ånge bangård

Installationen av spårväxlar på Ånge bangård bjöd på en extra utmaning när en ny kryssväxel skulle anslutas till äldre räler. För att lösa installationen krävdes noggranna förberedelser och detaljusteringar på plats.

När en nya kontaktledningsbrygga skulle lyftas på plats på Ånge bangård användes Vosslohs spårgående Kirow 910-kran.

Ånge bangård

Uppdrag: Projektering och installation av sex enkelväxlar och en dubbel kryssväxel, samtidigt installerades en kontaktledningsbrygga och fyra mil kontaktledning.

Plats:
Ånge.

Kund:
Trafikverket.

Tio mil väster om Sundsvall ligger Ånge bangård – en av norra Sveriges viktigaste noder för godstransporter. Som en del av det EU-finansierade projektet Mittstråket anslöts ett nytt spår sommaren 2017.

Vossloh var på plats och installerade tre enkelväxlar och en kryssväxel med en DKV och tre enkelväxlar plus en DKV under fyra 12-timmarsskift. Projektledare Fredrik Johansson är nöjd med insatsen.

– Planeringen har funkat och allting har gått exakt som planerat.

Sex enkelväxlar och en dubbel kryssväxel installerades under fyra 12-timmars skift.

Spårgående kran lyfte kontaktledningsbrygga

Sex personer från Vossloh deltog i installationen inklusive transportören. Till sin hjälp hade de också Vosslohs spårgående kran Kirow 910. Den användes för att lyfta ur de gamla växlarna och därefter att lyfta i de nya. Samtidigt sattes en kontaktledningsbrygga på plats med löpande installation av fyra mil kontaktledning.

– Tidsmässigt var vi tvungna att sköta det snabbt för att arbetet skulle flyta på.

Lite speciellt för just den här installationen var att Vossloh fanns med redan under projekteringsarbetet för produktionen och anslutningen av växlar. En av de dubbla kryssväxlarna skulle anslutas till en äldre spårväxel vilket krävde en skräddarsydd lösning, där de sista detaljerna fick lösas på plats.

– Vi säkerställde att alla anslutningar var korrekta, berättar Fredrik Johansson.

Strategiskt viktigt knutpunkt

Han är stolt över gruppens insats som är viktig på flera plan. Kopplingar till både Mittbanan och Norra Stambanan gör Ånge bangård till en strategiskt viktig punkt för regionen men det är också en viktig satsning för miljön eftersom det nu går att styra över mer gods till järnvägen.

Ånge bangård är en viktig nod för tågtrafiken i norra Sverige.

Det extra spåret innebär sänkta lastningstider för timmer och bulkgods. Samtidigt höjdes axeltrycket till 25 ton.

 
 
Fler kundprojekt
lll
Provided by Webforum