Hem
Compliance
Ansvarsfullt företagande
Om företaget
Produkter
Projektering och support
Infotek
Referensprojekt
Kontakt
Sök
Logga in

Ny dilatationsskarv till Hell

Från 80 km/h till 300 km/h. Med Vosslohs helt nyutvecklade dilatationsskarv tillåts betydligt högre hastigheter över Hell järnvägsbro än tidigare.

Med Vosslohs nyutvecklade dilatationsskarv kan höghastighetståg nu passera Hell järnvägsbro i 300 km/h och med ett axeltryck på upp till 17 ton.

Hell järnvägsbro

Uppdrag: Leverans av dilatationsskarvar.

Plats:
Hell, Norge.

Kund:
Bane Nor.

Precis intill Trondheims flygplats ligger den lilla tätorten Hell. Byn fick år 2016 en ny dubbelspårig järnvägsbro i stål som ersättare till den gamla bron från 1902. När bron byggdes installerades en tillfällig dilatationsskarv, det vill säga en expansionsskarv vilken förhindrar deformering av spåren genom att tillåta rörelse av rälen i längsled.

Den andra helgen i juni 2017 var det dags för bron att förses med en permanent dilatationsskarv. För första gången någonsin installerades då Vosslohs nyutvecklade dilatationsskarv GL-60-600B. Den som installerades i Hell medger en rörelse i längdled på 300 millimeter åt båda håll, men skarven kan även levereras med en rörelsemarginal på ±100, ±600 eller ±900 millimeter.

Niklas Nilsson och Hans Pettersson från Vossloh var på plats när norrmännen installerade de två dilatationsskarvarna och kontrollmätte skarven eftersom det var första gången någonsin som modellen installerats.

Fördel: Förstyvad räl

Den stora fördelen med den nyutvecklade dilatationsskarven är att den är förstärkt i skarven mellan land- och brosidan. Förstärkningen består av ett förstyvningsblock som sitter monterat i livet runt rälen och som ligger på både land- och på brosidan om broskarven. Blocket förstyvar rälen och absorberar de nedåtriktade krafterna från passerande tåg.

– Det blir en väldig belastning när tåg passerar. Och just över skarven mellan land och bro är avståndet mellan sliprarna längre, därför behöver man förstärka rälen där, säger Hans Pettersson, projektledare och konstruktör på Vossloh.

Tack vare den extra förstärkningen från förstyvningsblocket tillåter dilatationsanordningen passage av höghastighetståg och av vagnar med högt axeltryck. Efter bytet kan tåg passera Hell järnvägsbro i upp till 300 km/h och med ett axeltryck på max 17 ton. Det är en ganska rejäl uppgradering från den tillfälliga dilatationsskarven – som begränsade hastigheten till max 80 km/h.

Förstyvningsblocket löper över skarven mellan landsidan och brosidan.

Modernisering av Norge

Både i Norge och i Sverige har man hitintills haft ganska omoderna dilatationsskarvar. Men nyligen vann Vossloh upphandlingar i båda länderna.

– Nu får man en modern lösning som ger större möjligheter till passerande trafik, säger Niklas Nilsson, supervisor och konstruktör på Vossloh. Norrmännen började installera den första dilatationsskarven under natten mot lördagen innan de under lunchtid på lördagen installerade den andra skarven.

– Hela stambanan norr om Trondheim var avstängd under helgens arbeten. För att inte riskera stå med två obrukbara spår om något skulle hända så valde de att installera en skarv i taget. Men installationen flöt på bra och allting gick som det skulle. På måndagens morgon klockan 05 släppte de på tågtrafiken efter att skarven testkörts, säger Hans Pettersson.

I september ska Vossloh leverera ytterligare tio stycken nya dilatationsskarvar till den norska järnvägen.

Framtagen i internationellt samarbete

Underlaget till den nya dilatationsskarven togs fram av Vossloh i Frankrike. En första prototyp byggdes sedan i Sverige.

– Vi byggde en testversion av förstyvningsblocket som vi sedan skickade ner till Frankrike där de testade den, bland annat undersökte de böjning och utmattning, säger Hans Pettersson.

 
 
Fler kundprojekt
lll
Provided by Webforum