Hem
Compliance
Ansvarsfullt företagande
Om företaget
Produkter
Projektering och support
Infotek
Referensprojekt
Kontakt
Sök
Logga in

Stabilare nyutvecklade skarvar i renoverad lyftsvängbro

När 20 år gamla Marieholmsbron renoverades utrustades den med nyutvecklade dilatationsskarvar med en stabilare konstruktion.

Den öppningsbara lyftsvängbron Marieholmsbron Södra lyfts rakt upp och roteras 90 grader för att kunna släppa förbi sjöfartstrafik. Den byggdes år 2016 som komplement till den gamla Marieholmsbron, som samma år renoverades och utrustades med nyutvecklade dilatationsskarvar.

Marieholmsbron

Uppdrag: Leverans av räl, underläggsplattor, befästningar, bladskarvar och dilatationsskarvar.

Plats:
Göteborg.

Kund:
Trafikverket.

I över 100 år fanns det endast ett enda spår som förband centrala Göteborg med den viktiga industrin i Göteborgs hamn. För att minska sårbarheten i transporterna byggde Trafikverket år 2016 ytterligare en öppningsbar lyftsvängbro med enkelspår, till vilken Vossloh levererade bladskarvar – snedskurna räler som utgör skarven mellan bro och land.

I samband med nybyggnationen levererade Vossloh även tre stycken enkelväxlar för placering i centrala Göteborg och 12 mil norr om Göteborg.

Sedan början av 2017 förbinds centrala Göteborg med Göteborgs hamn via två lyftsvängbroar.

Efter att den nya Södra Marieholmsbron invigts i slutet av mars 2016 var det dags att renovera den äldre Marieholmsbron som togs i bruk år 1996. Precis som när den byggdes levererade Vossloh material till renoveringen. Bland annat levererade bolaget räl, underläggsplattor, befästningar och bladskarvar.

Nyutvecklad dilatationsskarv

I den sista delen av ett helsvetsat spår innan en öppningsbar bro kan det uppstå väldigt stora krafter. För att krafterna inte ska påverka bladskarvarna, som alltid måste bibehålla sin position, så används dilatationsskarvar. De består i princip av två avfasade räler som kan glida mot varandra och på så sätt låter rälerna utvidgas i längdled. På Marieholmsbron installerades för första gången Vosslohs nya dilatationsskarv DA60E-300-BS som bolaget nyutvecklat till Trafikverket.

Den nya dilatationsskarven prefabriceras i Vosslohs fabrik i Örebro. Där har de monteras på betongsslipers som har fastgjutna slipermattor på undersidan för att minimera nedbrytningen av ballasten.

I Vosslohs nyutvecklade dilatationsskarv DA60E-300-BS används samma rälprofil som i växeltungor, vilket ger en stabilare konstruktion.

Lägre profil ger stabilare konstruktion

I den nya skarvens tungor används samma rälprofil som på växeltungorna i Vosslohs växlar, istället för att som tidigare använda rälprofilen som finns i resten av spåret.

– Den rälprofil vi har använt nu är lägre och har underliggande glidplattor som kompenserar för den lägre höjden och ger utrymme för befästning av stödrälens insida. Det gör att dilatationens tungor fixeras genom stöd både underifrån och från sidan av stödräl, vilket ger en mycket stabilare konstruktion än tidigare. Det innebär i sin tur att vi inte behöver sätta de kraftiga sidostöd som man använt på ena sidan rälen i äldre dilatationsskarvar, säger Anders Ahlquist, teknikchef på Vossloh.

Renoveringen av gamla Marieholmsbron var klar i slutet av december 2016 och sedan början av 2017 finns två trafikerade spår mellan centrala Göteborg och Göteborgs hamn.

 
 
Fler kundprojekt
lll
Provided by Webforum