Hem
Compliance
Ansvarsfullt företagande
Om företaget
Produkter
Projektering och support
Infotek
Referensprojekt
Kontakt
Sök
Logga in
Namnlöst dokument

Aarhus moderna spårväg

När spårvägen återuppstod i Aarhus efter 46 år så spelade Vossloh en stor roll i uppbyggnaden. Företaget har bland annat levererat 45 växlar, 2 500 urspårningsräl och 21 500 linjesliprar.

Modern spårväg i Aarhus

Uppdrag: Leverera växlar, dilatationsanordningar, befästningssystem, bockade räl, övergångsräl, stoppbockar, urspårningsräl, linjesliprar och specialplattor för pelare i depå.

Plats:
Aarhus.

Kund:
Aarhus kommun.

Efter att ha lyst med sin frånvaro i danska Aarhus i 46 år återuppstod spårvägen på orten år 2017. Aarhus kommun gav uppdraget att leverera spårvägen åt ett konsortium bestående av en Schweizisk tågleverantör och två italienska entreprenörer.

En 12 kilometer lång spårväg har sammanbundits med det kringliggande järnvägsnätet. Det innebär att spårvagnarna är så kallade duospårvagnar som kan köra på både spår- och järnväg. Några sådana fanns inte tidigare i Danmark och därför genomförde den schweiziske tågleverantören en studie för att undersöka hur vagnshjulen skulle utformas. Det påverkade i sin tur Vossloh som levererade bland annat spårväxlar med både vignol- och gaturäl.

– Vi behövde konstruera växlar som är anpassade efter dessa förhållanden. Flera av växlarna fick nya spårgeometrier som vi inte levererat tidigare, vilket innebar ett ganska omfattande arbete, säger Hans Green, marknadschef på Vossloh Nordic Switch System.

Spåren behövde dessutom anpassas efter de godståg som eventuellt kommer att köra på vissa sträckor. Det innebär i sin tur att man har varit tvungen att säkerställa att dessa tåg kan köra igenom spårväxlarna på ett säkert sätt och med minimalt slitage.

Befästningar utan metall

För att spåren ska klara den fuktiga stadsmiljön med gräs och betongfundament använde Vossloh en speciallösning för samtliga befästningarna genom hela spårsystemet. I lösningen har man byggt bort nästan all metall i befästningarna. Samtidigt kompletterade de befästningarna med inkapsling av rälen för en extra hög isolering. Detta förhindrar att det kryper ut ström som kan skapa korrosion och förstöra underbyggnaden av metall.

Metoden kallas för inkapsling och förhindrar även vibrationer, vilket är bra utanför exempelvis sjukhus och vid andra känsliga byggnader.

När den nya spårvägen byggdes i Aarhus fick Danmark för första gången duospårvagnar som kan köra på både spår- och järnväg. För att de ska fungera behövde nya vagnshjul tas fram, vilket även innebar att Vossloh behövde utveckla nya spårväxlar med en helt ny geometri.

– Vi sparade också mycket tid när vi byggde spåren eftersom detta befästningssystem, till skillnad från andra system, gör det möjligt att justera spåren i efterhand så att spårvidden blir korrekt och att rälernas ovankant alltid hamnar i höjd med varandra, säger Teddy Mastborn, Key Account Manager på Vossloh.

– Befästningssystemet är också underhållsfritt – när du väl har spänt fast befästningarna så är det bara att låta dem sitta tills det är dags att byta räl.

Levererar tiotusentals delar

Vosslohs leverans till projektet var väldigt omfattande – affären var på dryga 70 miljoner kronor.

– Vi levererade alla våra produkter till Aarhus, förutom växeldriv. Att vi kan leverera allt gör att kunden slipper plocka material från olika leverantörer. Det är en av anledningarna till att vi vann upphandlingen – idag vill många beställare att leverantören står för en större del av projektet, så att deras arbetsbörda avlastas, säger Teddy Mastborn.

Leveransen inkluderade 31 vignolväxlar, 14 gatuväxlar och fem dilatationsanordningar som tillåter rörelse i rälens längsled och som därmed absorberar spänningar i spåret. Företaget levererade även sina egna befästningssystem W14 för spår med ballast och W-tram för ingjutna spår. Dessutom levererade de bockad räl, 64 stycken övergångsräl som tillåter övergång mellan en rälprofil till en annan, 12 stycken stoppbockar av tre olika sorter och 2 500 urspårningsräl som placerades på en bro för att förhindra urspårning. Därtill levererade Vossloh specialplattor för pelare i depå och 21 500 linjesliprar.

De omfattande leveranserna, i kombination med att spåren anlades på jungfrumark där man behövde transportera med bilar, skapade den största utmaningen i projektet för Vossloh.

– Slutkunden ville i princip bara ha nyckeln till tåget för att kunna sätta sig och köra. Därför var det ganska mycket samordning för att få hela projektet att synkas och att få alla tidsplaner att hänga ihop, säger Hans Green.

Vosslohs leveranser pågick mellan maj 2015 och november 2016.

 
 
« Tillbaka
lll
Provided by Webforum