Hem
Compliance
Ansvarsfullt företagande
Om företaget
Produkter
Spårväxlar
Järnväg
Höghastighetsväxlar
Höga axellaster
Kompletta växlar
Light Rail
Industri och hamnar
Spårmaterial
Växelkomponenter
Kranspår
Slipers
Smörjapparater
Räl
Signalmaterial
Verktyg och maskiner
Projektering och support
Infotek
Referensprojekt
Kontakt
Sök
Logga in


Järnväg

I ett nära samarbete med kunden kan vi, som en av få leverantörer, erbjuda helhetslösningar från konstruktion till färdigbyggda växlar.

Vossloh Nordic Switch Systems tillverkar driftsäkra, underhållsvänliga spårväxlar. Med lång erfarenhet av konstruktionsarbeten kan vi erbjuda en konkurrenskraftig växellösning för alla förekommande trafiksituationer.
Det nära kundsamarbetet är en förutsättning för en lyckad produktutveckling.

Kraven på en effektiv bana blir allt högre. Höga hastigheter, mindre buller, en alltmer intensiv trafik är några av de mål våra kunder vill uppnå.

Att konstruera moderna spårväxlar förutsätter en hög kompetens. Med vår långa erfarenhet av växeltillverkning till den nordiska marknaden och konstruktörer i Sverige, Norge och Finland har vi en stor fördel framför våra konkurrenter.

Goda resultat av nordiska kundsamarbeten är t.ex. smörjfria spårväxlar på kreosotfria sliprar, ljuddämpande växlar till tätbebyggda områden, spårväxlar för höga axellaster. Allt för att järnvägen skall förbli det konkurrensmässigt och miljömässigt bästa transportsystemet.

Vi hjälper också våra kunder genom att kartlägga och noggrant dokumentera behoven av reservdelar. Vi har t.ex. tagit fram utförliga handböcker för ett kostnadseffektivt och långsiktigt underhåll av våra produkter.
Vossloh Switch Systems bedriver kontinuerlig utveckling för bättre och säkrare järnvägstrafik. Vi är världsledande inom området höghastighetsteknologi med en rekordhastighet på över 500 km/h. Bullerdämpande korsningar med rörlig spets, växlar för extremt tung trafik med särskilda krav på hållfasthet och livslängd är ytterligare intressanta områden.

Produktblad hittar ni i Infoteket »

Kontaktpersoner
Bertrand Gryspeert, förnamn.efternamn@vossloh.com
Hans Green, förnamn.efternamn@vossloh.com
lll
Provided by Webforum