Hem
Compliance
Ansvarsfullt företagande
Om företaget
Produkter
Projektering och support
Infotek
Referensprojekt
Kontakt
Sök
Logga in

Referensprojekt

Vossloh är ett av världens ledande företag inom spårväxlar och spårteknik. Vi utför installationer i hela Norden och varje uppdrag har sina speciella förutsättningar. För oss spelar det ingen roll var du behöver våra skräddarsydda spårväxellösningar. Vi levererar överallt
– under jord, uppe på fjället eller mitt i stan.

Specialväxel anpassad efter brofundament

En storm förhindrade en installation i norska Bøn. Istället samordnades arbetet med installationen av en specialväxel som anpassats till ett brofundament.

Installation i Hokksund och Bøn

Extra balkar lösning till ovanligt lyft

20 meter långt och 7,2 meter brett. För att kunna lyfta ett ovanligt stort mittenparti krävs det nya lösningar. I norska Hamar löste man det lyftande lätt.

Balkar som lösning

Spårväg i city håller låg profil

När Spårväg City i Stockholm öppnades för trafik i september så var det även premiärtur för en kryssväxel med lågrälsprofil från Vossloh.

Extremt låg rälprofil

Största betong-kryssväxeln någonsin installerad

Länge låg alla kryssväxlar i Sverige på träsliprar. Nu har de tagit steget in i framtiden och utrustas med betongsliprar istället.

Installation av Sveriges största kryssväxel med betongsliprar

Installerade stor växel på tre halvtimmesluckor

Trafik på båda sidor och endast tre halvtimmesluckor med avstängd trafik. Trots besvärliga förutsättningar hanns allt med.

Så hann Vossloh installationen

Växelmätning utan trafikavbrott

Istället för att stänga av järnvägen valde Vossloh en ny innovativ metod för att mäta en gammal spårväxel: 3D-scanning med laser.

Nyskapande metod håller järnvägen öppen

Lyfte teknikhus – vid spårväxelinstallation

Under en ovanlig installation i Tornhill – där man bytte arbetsriktning elva gånger istället för en – blev ännu ovanligare: Entreprenören bad om hjälp att flytta ett teknikhus.

Lösning på tidsbrist

Fördubblad kapacitet på tysta spår genom Stockholm

Spårkapaciteten genom Stockholm fördubblades med invigningen av Citybanan. Spåren är dessutom extra tysta tack vare Vosslohs vibrationsdämpande system.

Så löste Vossloh uppdraget

Nya spårväxlar från Vossloh höjer kapaciteten på Ånge bangård

Det kräves ett noggrant precisionsarbete när nya växlar skulle anslutas till äldre räl. Inför installationen i Ånge deltog Vossloh även i den förberedande projekteringen.

Precision och snabbhet löste utmaningen

Uppdatering av Oslo Sentral-stasjon avslutad efter åtta år

Under totalt sex år sedan år 2009 har Vossloh varit på plats i Norge för att förnya spårväxlarna i Oslo. Med noggrann planering gick den sista installationen som planerat.

Planering nyckeln till framgång

Från 80 km/h till 300 km/h

Med Vosslohs helt nyutvecklade dilatationsskarv tillåts betydligt högre hastigheter över Hell järnvägsbro än tidigare. Uppdraget är en del av moderniseringen av dilatationsskarvar i Norge som Vossloh deltar i.

Högre hastigheter med ny dilatationsskarv

Stabilare nyutvecklade skarvar i renoverad lyftsvängbro

När 20 år gamla Marieholmsbron renoverades utrustades den med nyutvecklade dilatationsskarvar med en stabilare konstruktion.

Nyutvecklad dilatationsskarv i Göteborg

Aarhus moderna spårväg

När spårvägen återuppstod i Aarhus efter 45 år så spelade Vossloh en stor roll i uppbyggnaden. Företaget har bland annat levererat 45 växlar, 2 500 urspårningsräl och 21 500 linjesliprar. Behoven krävde också att spårväxlar med en helt ny geometri behövde tas fram.

Ny typ av spårväxlar till Aarhus kommun

Utbytta spårväxlar på tre dagar istället för tre veckor

Tolv växlar att byta i ett minimalt utrymme på Oslo Sentralstasjon. Utan Vosslohs Kirowkran hade arbetet tagit tre veckor. Med kranen och arbete i treskift var det istället klart på tre dagar.

Växelbyte på Oslo Sentralstasjon

Dubbelt blev enkelt när spårväxlar byttes i Örebro

Tidsschemat var pressat när gamla dubbelväxlar skulle bytas mot nya driftsäkrare enkelväxlar. Vossloh löste uppgiften med Kirow-kran och ett rutinerat arbetslag.

Enkelväxlar i Örebro

Ballastfritt på botten

Citybanan ska avlasta överbelastade Stockholm Centralstation. Vossloh levererar växlar till projektet samt samordnar logistiken på 24 meters djup.

Ballastfritt system till Citybanan och Söderströmstunneln

Klätterväxel sparar pengar

Tack vare utbytbara spårdelar kan Stockholms läns landsting placera sin klätterväxel från Vossloh var som helst längs spårvägen – oberoende av spåravståndet. Det gör att man slipper dyra ersättningsbussar.

Klätterväxel på Hamngatan

Spårgående kran snabbar på installation av moderna spårväxlar

För att klara LKAB:s nya 750 meter långa malmtåg behöver Malmbanan byggas ut med fyra nya extra långa mötesplatser. Vossloh såg till att nödvändiga tågväxlar kom på plats med hjälp av sin effektiva spårgående kran.

Förlängd bangård vid Rensjön

Spårvagnar klättrar på Djurgården

En klätterväxel från Vossloh gjorde att Stockholms läns landsting slapp ersätta spårvagnslinje 7 med bussar. Det är en lösning som har sparat mycket pengar.

Klätterväxel på Djurgården

Brobyte i svårtillgänglig terräng

Precis bredvid den högtrafikerade Gardemobanen i Norge, mitt ute i otillgänglig terräng, behövde norska Jernbaneverket byta ut en bro. Det löste entreprenören genom att hyra in Vosslohs spårbundna Kirowkran – som för första gången i världshistorien fick lyfta en bro.

Kran på spår lösningen

Snabbt växelbyte i Solnatunneln

På 24 timmar bytte Vossloh ut två växlar och elva spårspann i Solnatunneln. Det snabba arbetet var möjligt tack vare bolagets spårgående Kirowkran.

Byte av växlar och spårspann i Sollentunatunneln
lll
Provided by Webforum