Hem
Compliance
Ansvarsfullt företagande
Om företaget
Produkter
Projektering och support
Konstruktionskompetens
Projektering
Rådgivning, idélåda
Infotek
Referensprojekt
Kontakt
Sök
Logga in


Projektering

Vossloh Nordic arbetar med mycket mer än enbart utveckling och konstruktion av spårväxlar och spårkomponenter. Flera av våra kunder anlitar oss numera för att projektera i samband med växelbyten, bangårdsombyggnader men även vid vissa investeringsprojekt såsom nya depåer och verkstäder.

Fördelen med att anlita VNSS i projekteringssammanhang är att VNSS förfogar över en helt unik databas över alla aktuella spår- och växelkonstruktioner som finns i våra kunders spårnät. På så sätt förstår vi lättare än någon annan vad som förväntas av en projektör. Med andra ord kan vi bättre beskriva och utvärdera olika alternativ eller materialval.

Erfarenheten har visat att vår expertis bidrar till mer genomtänkta och framförallt billigare lösningar för våra uppdragsgivare.

Projektering ingår som en självklar del i vårt åtagande gentemot SL. I vårt samarbete med norska BaneNOR ansvarar vi allt oftare för detaljprojekteringen av växelbyten och bangårdsombyggnader. Mot svenska Trafikverket brukar vi regelbundet bistå våra kunders projektörer med avancerad teknisk support under projekteringsfasen. Vi ansvarar även systematiskt för framtagning av projektspecifika ritningar över alla avancerade spårgeometrier som krökningen av spårväxlar medför. Vid beställning av kompletta eller specialväxlar gör vi alltid en slipersutredning och tar fram unika underlag över varje spårväxel, allt för att säkerställa att just denna anpassas efter omgivningen.

Vi använder samma programvara som våra kunder och våra kunders konsulter. Vi hjälper gärna infrastrukturförvaltare, projektledare och spårprojektörer med: 

  • Val av växelgeometri 
  • Analys av olika spårlösningar 
  • Stöd vid framtagning av tekniska riktlinjer. 
  • Slipersutredningar 
  • Konsekvensanalyser 
  • Framtagning av bygghandlingar vid växelbyten 
  • Detaljprojektering
 
Kontaktperson 
Hans Green, förnamn.efternamn@vossloh.com
lll
Provided by Webforum